Urbariát

Dokumenty – urbariát

Svetlá lesa

Radové číslo pôv. vlastníka podľa PKV 105 Radové číslo pôv. vlastníka podľa PKV 107 Pôvodný vlastník ROK poznámka
NADOBUDNUTIA
117 117 BACHURA IVAN (ž.Anna rod. Stančičo 1882
218 218 BERKOVIČ Áron (ž.Hanna r.Bachterová) (SPF) 1882
217 217 BERKOVIČOVÁ Hanna (r.Bachterová,m.Aron) (SPF) 1882
321 f BIĽANSKÝ JÚLIA R. ŠAMULKA 1931 chýba na PKV 107
292 322 BILEC JULIA r.Daranska 1923
263 293 BILECOVÁ Júlia (r.Daranská,) (SPF) 1918
238 267 BILECOVÁ Júlia (r.Daranská,m.Vasiľ) (SPF) 1907
317 a 345a BINDZÁR Andrej (SPF) 1931
311c 340c BINDZÁR ANNA r. Pauco 1928
317 b 345b BINDZÁR JURAJ ded. 1931 1931
121 121 BINDZAR JURAJ (SPF) 1882
249 278 BINDZÁR Juraj (ž.Anastázia r.Bodnárová) (SPF) 1910
318 b 346b BINDZÁR JURAJ ž. Naca r. Bodnar ded. 1931 1931
124 124 BINDZAR MICHAL (SPF) 1882
360 BINDZÁR MICHAL kúpa 1935 1935
125 BINDZAR NACA (SPF) 1882 chýba na PKV 105
122 122 BINDZAR VASIľ (SPF) 1882
123 123 BINDZAROVÁ Anna (mal.) (SPF) 1882
120 120 BINDZAROVÁ MÁRIA (SPF) 1882
229 229 BLIŠČAK MÁRIA 1882
227 BLIŠČAK NACA 1882 chýba na PKV 107
245 BLIŠČAK NACA r.Piroš 1902
264 BLIŠČAK NACA r.Piroš ded. 1903 1903
228 228 BLIŠČAK OLENA 1882
311e 340e BOBERSKÁ NACA r. Coranič 1928
173 173 BOBRIK VASIĽ ž. Naca Jurčak 1882
332 358 BODNÁR IĽKO 1935
359 BODNÁR IĽKO 1935
94 94 BODNÁR IĽKO (ž.Mária r.Gojdič) (SPF) 1882
92 92 BODNÁR JURAJ (SPF) 1882
89 89 BODNÁR Juraj (ž.Anastázia r.Bunganičová) (SPF) 1882
91 91 BODNÁR Mária (SPF) 1882
90 90 BODNÁR MICHAL (SPF) 1882
153 153 BONČA Andrej (SPF) 1882
154 154 BONČA ANNA 1882
155 155 BONČA MÁRIA 1882
152 152 BONČA VASIĽ ž. Anna r.Havrilko (SPF) 1882
200 200 CIBA Ivan (mal.) (SPF) 1882
198 198 CIBA Ivan (mal.)(SPF) 1882
266 CIBA Juraj (SPF) 1907
196 196 CIBA Juraj (ž.Anastázia r.Marcinová) (SPF) 1882
197 197 CIBA Mico (SPF) 1882
265 CIBA Vasiľ (SPF) 1907
199 199 CIBOVÁ Anna (mal.1) (SPF) 1882
201 201 CIBOVÁ Mária (mal.) (SPF) 1882
302 332 CORANIČ FEDOR (SPF) 1923
73 73 CORANIČ Ilona (r.Choma,m.Juraj) (SPF) 1882
22 22 CORANIČ Ivan (SPF) 1882
311f 340f CORANIČ Juraj (SPF) 1928
303 333 CORANIČ Juraj (mal.) (SPF) 1923
65 65 CORANIČ MÁRIA (rod. Plej) 1882
305 335 CORANIČ Michal (SPF) 1923
239 CORANIČ MIKULÁŠ 1902
253 CORANIČ MIKULÁŠ 1902
258 CORANIČ MIKULÁŠ 1903
306 336 CORANIČ Mikuláš (SPF) 1923
307 337 CORANIČ Pavol ded. 1923 1923
64 64 CORANIČ VASIĽ (ž.Mária) (DANKO) 1882
24 24 CORANIČOVÁ Anna (SPF) 1882
304 334 CORANIČOVÁ Mária (mal.) (SPF) 1923
324a 351 a CORANIČOVÁ Mária (mal.) (SPF) 1932
23 23 CORANIČOVÁ Mária (SPF) 1882
176 176 CORANIČOVÁ Olena (r.Chomová) (SPF) 1882
256 CORANIČOVÁ Olena (r.Kocová,m.Vasiľ) (SPF) 1902
138 138 CORIGANIČ PETER 1882
278 308 ČORNANIČ FEDOR (SPF) 1918
279 309 ČORNANIČ Juraj (mal.) (SPF) 1918
281 311 ČORNANIČ Michal (SPF) 1918
282 312 ČORNANIČ Mikuláš (SPF) 1918
283 313 ČORNANIČ Pavol (mal.) (SPF) 1918
280 310 ČORNANIČOVÁ Mária (mal.) (SPF) 1918
243 273 DARANSKÝ Andrej (SPF) 1907
276 DARANSKÝ Andrej (SPF) 1918 chýba na PKV 107
245 DARANSKÝ Anna (SPF) 1907 chýba na PKV 107
241 270 DARANSKÝ Ján (SPF) 1907
274 DARANSKÝ Ján (SPF) 1918 chýba na PKV 107
114 114 DARANSKÝ Juraj (vd.) (SPF) 1882
242 271 DARANSKÝ Michal (mal.) (SPF) 1907
275 DARANSKÝ Michal (mal.) (SPF) 1918 chýba na PKV 107
246 275 DARANSKÝ Mikuláš (mal.) 1907 1907
277 DARANSKÝ Mikuláš (mal.) 1918 1918 chýba na PKV 107
113 113 DARANSKÝ Peter (mal.) (SPF) 1882
116 116 DARANSKÝ Peter (mal.) (SPF) 1882
143 143 DRINKA MICO (ž.Mária r. Pohlada) 1882
100 100 ĎURIK Juraj (mal.) (SPF) 1882
102 102 ĎURIK Mária (mal.) (SPF) 1882
99 99 ĎURIK Mico (mal.)(SPF) 1882
101 101 ĎURIK Olena (mal.) (SPF) 1882
335a 363a DURKOT ANDREJ 1937
355a DURKOT JÁN 1935
290 320 DURKOT JOZEF ž. Mária r.Sičak 1923
322 DURKOT JÚLIA r. LEMPEĽ 1932 chýba na PKV 107
335b 363b DURKOT JURAJ 1937
335c 363c DURKOT MICHAL nezl. 1937
355b DURKOT PETER ded.1935 1935
325a 352a FUNDAK FEDOR 1933
311i FUNDAK JURAJ 1928 chýba na PKV 107
311h 340h FUNDAK MÁRIA r. Vasko 1928
325b 352b FUNDAK MICHAL ded.1933 1933
144 144 GAČOŠ HRIC 1882
146 146 GATEL GEICH r. Nata 1882
145 145 GICA NATA (r. Joskovič) 1882
112 112 GK KANTOR 1882
321d 349d GRODZOVÁ Anna (r.Šamulková) (SPF) 1931
29 29 GRUNBERGER LAJOS 1882
35 35 GRUNBERGER LAJOS 1882
235 235 GRUNBERGER LAJOS 1882
168 168 GULIŠAK ANNA R. Choma 1882
172 172 GULIŠAK ANNA R. Choma 1882
195 195 GULIŠAK IVAN ž. Anna R. Choma 1882
181 181 HABUŠČAK Ivan (SPF) 1882
211 211 HABUŠČAK Ivan (ž.Olena r.Krišková) (SPF) 1882
247 HALECKA NACA r. Koco 1902
46 46 HAMAR Juraj (vd.) (SPF) 1882
47 47 HAMAR Mária (mal.)(SPF) 1882
163 163 HAVRILA Andrej (mal.) (SPF) 1882
162 162 HAVRILA Ivan (SPF) 1882
161 161 HAVRILA Vasiľ (SPF) 1882
95 95 HONANIN Andrej (SPF) 1882
2 2 HOPCAK Ivan (SPF) 1882
53 HRIB Andrej(SPF) 1882 chýba na PKV 105
52 52 HRIB Ivan (mal.)(SPF) 1882
328a HRIB JURAJ 1935 chýba na PKV 107
51 51 HRIB Juraj (3) (mal.)(SPF) 1882
57 57 HRIB Juraj (mal.) (SPF) 1882
50 50 HRIB Mico (mal.)(SPF) 1882
328d HRIB MICHAL 1935 chýba na PKV 107
357d HRIB MICHAL 1935
357b HRIB PAVOL 1935
56 56 HRIB Peter (mal.)(SPF) 1882
55 55 HRIB Vasiľ (ž.Mária r.Peľová) (SPF) 1882
182 182 HRIBOVÁ Anastázia (r.Janková,m.Andrej) (SPF) 1882
54 54 HRIBOVÁ ANNA (SPF) 1882
165 165 HRICIK Ján (vd.) (SPF) 1882
166 166 HRICIK Ján (vd.) (SPF) 1882
15 15 CHARITUN Andrej (mal.)(SPF) 1882
14 14 CHARITUN Ivan (ž.Anna)(SPF) 1882
20 20 CHARITUN Jurko (mal.)(SPF) 1882
16 16 CHARITUN Mitro (ma.)(SPF) 1882
18 18 CHARITUN Peter (mal.)(SPF) 1882
17 17 CHARITUNOVÁ Anna (mal.)(SPF) 1882
19 19 CHARITUNOVÁ Mária (mal.)(SPF) 1882
175 175 CHÓMA ANDREJ 1882
174 174 CHOMA IVAN 1882
156 156 CHOMA MICO ž. Olena r. Coranič 1882
171 171 CHOMA MICHAL 1882
167 167 CHOMA VASIĽ 1882
157 157 CHOMA VASIĽ ž. Anna r. Somkanič 1882
147 147 JAKUBOVIČ LAJKA r. Nata 1882
188 188 JANKO Juraj (SPF) 1882
185 185 JANKOVÁ Anna (mal.) (SPF) 1882
187 187 JANKOVÁ Júlia (mal.) (SPF) 1882
184 184 JANKOVÁ Mária (mal.) (SPF) 1882
186 186 JANKOVÁ Olena (mal.) (SPF) 1882
44 44 JUNAK Juraj (mal.) (SPF) 1882
45 45 JUNAK Mária (mal.) (SPF) 1882
142 142 JUSKO Juraj (ž.Mária r.Kalňanská) (SPF) 1882
141 141 JUSKOVÁ Anna (mal.) (SPF) 1882
208 208 KALŇANSKÝ ANDREJ 1882
209 209 KALŇANSKÝ JÁN 1882
207 207 KALŇANSKÝ MÁRIA 1882
206 206 KALŇANSKÝ MICO 1882
210 210 KALŇANSKÝ MIKULÁŠ 1882
27 28 KEBAK MÁRIA 1882
149 149 KESA IVAN 1882
150 150 KIRA VASIĽ 1882
237 KIRŇAK VASIĽ 1892 chýba na PKV 105
262 292 KOCO Andrej (SPF) 1918
272 302 KOCO Andrej (SPF) 1918
301 331 KOCO Andrej (SPF) 1923
291 321 KOCO ANNA R. PIROS 1923
238 KOCO Fedor (2) (SPF) 1902
252 KOCO Fedor (2) (SPF) 1902
257 KOCO Fedor (2) (SPF) 1903
265 295 KOCO Fedor (SPF) 1918
295 324 KOCO Fedor (SPF) 1923
255 285 KOCO Fedor (ž.Mária r.Gidová) (SPF) 1918
180 180 KOCO Ivan (ž.Anastázia r.Hrjabiová) (SPF) 1882
254 KOCO Ivan (ž.Anna r.Siváková) (SPF) 1902
248 KOCO Ivan (ž.Mária r.Kozáková) (SPF) 1902
257 287 KOCO Júlia (r.Kocová) (SPF) 1918
267 297 KOCO Júlia (r.Kocová) (SPF) 1918
250 KOCO JURAJ 1902
230 KOCO JURAJ ž. Silanič (SPF) 1882 chýba na PKV 107
249 KOCO Mico (ž.Anna r.Durkotová) (SPF) 1902
231 KOCO MICO ž. ANNA r. Kriška (SPF) 1882 chýba na PKV 107
254 284 KOCO Michal (vzd.) (SPF) 1918
264 294 KOCO Michal (vzd.) (SPF) 1918
293 323 KOCO Michal (vzd.) (SPF) 1923
338 366 KOCO Michal (vzd.) 1957 1959
258 288 KOCO Mikuláš (mal.)(SPF) 1918
268 298 KOCO Mikuláš (mal.)(SPF) 1918
298 327 KOCO Mikuláš (mal.)(SPF) 1923
256 286 KOCO PAVOL 1918
266 296 KOCO PAVOL 1918
296 325 KOCO PAVOL 1923
251 KOCO VASIĽ 1902
261 291 KOCOVÁ Anastázia (mal.) (SPF) 1918
271 301 KOCOVÁ Anastázia (mal.) (SPF) 1918
294 329 KOCOVÁ Anastázia (mal.) (SPF) 1923
232 232 KOCOVÁ Anastázia (pôv.vl.) (SPF) 1882
259 KOCOVÁ ANNA(SPF) 1918
269 KOCOVÁ ANNA(SPF) 1918
300 330 KOCOVÁ ANNA(SPF) 1923
260 290 KOCOVÁ Mária (mal.) (SPF) 1918 chýba na PKV 107
270 300 KOCOVÁ Mária (mal.) (SPF) 1918
299 328 KOCOVÁ Mária (mal.) (SPF) 1923
289 KRIŚKA ŠTEFAN ded.1922 1922
224 224 KRIŚKA ANDREJ 1882
223 223 KRIŚKA ANDREJ ž.Olena r. Sivega 1882
219 219 KRIŚKA IVAN ž.Anna r. Šamulka 1882
240 KRIŚKA JÁN 1902
220 220 KRIŚKA MICO 1882
285 315 KRIŚKA MICHAL 1922
287 317 KRIŚKA NACA 1922
222 222 KRIŚKA OLENA 1882
288 318 KRIŚKA OLENA ded.1922 1922
221 221 KRIŚKA PETRO 1882
202 202 KRIŠKA ANDRIJ (SPF) 1882
205 205 KRIŠKA ANDRIJ (SPF) 1882
12 12 KRIŠKA Ivan (mal.)(SPF) 1882
242 KRIŠKA Ján (ž.Júlia r.Vasková) (SPF) 1902
261 KRIŠKA Ján (ž.Júlia r.Vasková) (SPF) 1903
259 KRIŠKA Ján (ž.Mária r.Hribik) (SPF) 1903
204 KRIŠKA LUKAČ ž. Olena r. Pavlišak 1882 chýba na PKV 107
203 203 KRIŠKA MICO 1882
333 361 KRIŠKA NACA r. LEMPEĽ kúpa 1936 1936
11 11 KRIŠKOVÁ Anna (mal.)(SPF) 1882
212 212 KRNAK MÁRIA r. Špunt 1882
78 78 LEMPEĽ Juraj (ž.Anastázia r.Pindzola) (SPF) 1882
79 79 LEMPEĽ Juraj (ž.Olena r.Špica) (SPF) 1882
77 77 LEMPEĽ Mico (ž.Mária r.Homarčák) (SPF) 1882
337 365 LOVIČ GEJZA 1952
84 84 LUCEHA NACA (rod. Peľo) 1882
179 179 LUDC ANNA BONDZA 1882
225 225 LUDC ANNA BONDZA 1882
48 48 MAKAJ MÁRIA (rod. Malinič) 1882
81 81 MAKAJ Mico (ž.Anastázia r.Plej) (SPF) 1882
80 80 MAKAJ Peter (ž.Mária r.Hamar) (SPF) 1882
82 82 MAKAJ Vasiľ (ž.Anastázia r.Janko) (SPF) 1882
49 49 MALINIČ PETER 1882
236 MARCIN LECO ž.Anna r Pajdoč 1882 chýba na PKV 105
109 109 MARKOTIN NACA 1882
253 282 MENDLOVIČ MENDEL nad. 1914 1914
134 134 MOČKOVSKÝ FEDOR (ž. Naca r. Junak) 1882
137 137 MOČKOVSKÝ MICHAL ž. Anna r. Kasič 1882
135 135 MOČKOVSKÝ PETER 1882
136 136 MOČKOVSKÝ VASIĽ 1882
148 148 NATA ESTER 1882
74 74 PACOLA Leco (vd.) (SPF) 1882
193 193 PALAŠČAK Andrej (SPF) 1882
192 192 PALAŠČAK Ivan (vd.) (SPF) 1882
328c PALAŠČÁK MÁRIA r. HRIB 1935 chýba na PKV 107
357c PALAŠČÁK MÁRIA r. HRIB 1935
191 191 PALAŠČAK MICHAL ž. Anna r.Kapraľ (SPF) 1882
328e PALAŠČÁK PAVOL ded.1935 1935 chýba na PKV 107
329 357e PALAŠČÁK VASIĽ ded.1935 1935
194 194 PALAŠČAKOVÁ Anastázia (SPF) 1882
38 38 PAUCO Andrej (ž.Anna r.Ihnatková) (SPF) 1882
36 36 PAUCO Ivan (ž.Anastázia r.Hopičáková) (SPF) 1882
311d 340d PAUCO Ján (SPF) 1928
39 39 PAUCO Juraj (ž.Mária r.Biľanská) (SPF) 1882
37 37 PAUCO Vasiľ (SPF) 1882
83 83 PEĽO Andrej (vd.) (SPF) 1882
86 86 PEĽO Ivan (SPF) 1882
87 87 PEĽO Ivan (ž.Anastázia r.Krišková) (SPF) 1882
96 96 PEĽO Ivan (ž.Olena r.Krnáková) (SPF) 1882
314b PEĽO JÁN 1929 chýba na PKV 107
88 88 PEĽO Mico (ž.Olena r.Krišková) (SPF) 1882
314a PEĽO PAVOL 1929 chýba na PKV 107
85 85 PEĽO Peter (mal.) (SPF) 1882
284 314 PEREKSTA MÁRIA r. Kriška 1922
234 234 PETIČAKOVÁ ANASTÁZIA (r.Pinocová) (SPF) 1882
233 233 PETIČAKOVÁ Mária (r.Pinocová) (SPF) 1882
310 339 PETRIK Michal (ž.Anastázia r.Hribová) (SPF) 1927
40 40 PETRINCO Leco (ž.Mária r.Tkáčová) (SPF) 1882
43 PETRINCO MÁRIA (mal.) (SPF) 1882 chýba v PKV 107
42 42 PETRINCO Mico (mal.) (SPF) 1882
41 41 PETRINCO Peter (mal.) (SPF) 1882
76 76 PETRUŠKA Ivan (mal.) (SPF) 1882
75 75 PETRUŠKA PETER (SPF) 1882
70 70 PIROŠ Andrej (mal.2) (SPF) 1882
58 58 PIROŠ ANNA (r.Čalaková) (SPF) 1882
71 71 PIROŠ IVAN (SPF) 1882
63 63 PIROŠ IVAN (ž.Anna r.Kriško)(SPF) 1882
69 69 PIROŠ JURAJ (SPF) 1882
62 62 PIROŠ Mico (ž.Palasa r.Fedorková) (SPF) 1882
72 72 PIROŠ Olena (mal.2) (SPF) 1882
68 68 PIROŠ PAVOL(ž.Naca r.Bodnár) (SPF) 1882
66 66 PLEJ Ivan (mal.)(SPF) 1882
67 67 PLEJ Michal (mal.) (SPF) 1882
60 60 POTOCKÝ Ivan (mal.)(SPF) 1882
59 59 POTOCKÝ Juraj (Marganin,ž.Anastázia r.Palcová) (SPF) 1882
61 61 POTOCKÝ Mico (mal.)(SPF) 1882
318 a 346a ROHAČOVÁ Anna (r.Jusková,vzd.) (SPF) 1931
108 108 ROHAČOVÁ MÁRIA (r.Markotin) (SPF) 1882
34 34 ROMAN IVAN 1882
286 316 SILANIČ ANNA r. Kriška 1922
323b 350 b SILANIČ ANNA r. Kriška 1931 V Zálohe bez podielu
323a 350 a SILANIČ MICHAL 1931 V Zálohe bez podielu
151 151 SINIČÁK PETER 1882
311b 340b SISAK ZUZANA r.Pauco 1928
190 190 SLIVKA Juraj (mal.) (SPF) 1882
189 189 SLIVKOVÁ Mária (mal.) (SPF) 1882
308 338 SNINČÁK NACA r.Šamulka ded. 1928 1928
324b SOLLEVIUR ANNA r. CORANIČ 1932 chýba na PKV 107
1 1 STANKO Ivan (SPF) 1882
104 104 SUŠKO ANNA (mal.)(SPF) 1882
106 SUŠKO Fedor (SPF) 1882 chýba v PKV 105
105 105 SUŠKO Juraj (mal.) (SPF) 1882
107 107 SUŠKO Vasiľ (mal.) (SPF) 1882
26 26 ŠAMULKA Anna r.Bobríková)(SPF) 1882
25 25 ŠAMULKA Andrej (ž.Anna r.Bobríková) (SPF) 1882
133 133 ŠAMULKA ANNA (Rod. Kocka) 1882
110 110 ŠAMULKA FEDOR 1882
97 97 ŠAMULKA IVAN(ž.Anna r.Kriška) 1882
321 e 349e ŠAMULKA Ján (vzd.) ded. 1931 1931
297 326 ŠAMULKA Júlia (r.Kocová) (SPF) 1923
126 ŠAMULKA JURAJ 1882 chýba na PKV 105
159 159 ŠAMULKA JURAJ ž. MÁRIA Drinka 1882
128 128 ŠAMULKA MICHAL 1882
160 160 ŠAMULKA MICHAL ž.Naca r. Sopkanič 1882
321 a 349a ŠAMULKA Pavol (st.)(SPF) 1931
334 362 ŠAMULKA Pavol ž. Anna r. Minčič kúpa 1937 1937
127 127 ŠAMULKA PETER 1882
349b ŠAMULKA Vasiľ (vzd.)(SPF) 1931
321 c 349c ŠAMULKOVÁ Mária (vzd.) (SPF) 1931
130 130 ŠPETAK ANDREJ 1882
129 129 ŠPETAK Fedor (ž.Olena r.Celuhová) (SPF) 1882
132 132 ŠPETAKOVÁ Mária (mal.) (SPF) 1882
131 131 ŠPETAKOVÁ Olena (mal.) (SPF) 1882
243 ŠPEŤUCH ANDREJ ž.Naca r. Kriška 1902
335d 363d ŠPEŤUCH ANNA r. DURKOT 1937
241 ŠPEŤUCH MÁRIA R. Kriška 1902
260 ŠPEŤUCH MÁRIA R. Kriška 1903
263 ŠPEŤUCH NACA R. Kriška 1903
213 213 ŠPUNT ANNA(SPF) 1882
214 214 ŠPUNT JURAJ 1882
13 13 ŠPUNT Mária (SPF) 1882
216 216 ŠPUNT MICO 1882
215 215 ŠPUNT OLENA 1882
335h 363h TITA IVAN 1937
335g 363g TITA JOZEF 1937
335f 363f TITA MÁRIA 1937
335e 363e TITA VASIL 1937
30 30 UDIČAK ANNA ( rod. Bliščak) 1882
33 33 VALKO MÁRIA 1882
7 7 VASKO Andrej (ž.Anna Vasilco) (SPF) 1882
9 9 VASKO Ivan (SPF) 1882
4 4 VASKO Ivan (ž.Mária r.Pacolová) (SPF) 1882
3 3 VASKO Juraj (ž.Mária r.Pacolová) (SPF) 1882
8 8 VASKO Mico (SPF) 1882
311g 340g VASKO MICHAL 1928 Dedičstvo po Petrovi Čornaničovi
10 10 VASKO Peter (SPF) 1882
6 6 VASKO Peter (Katona) (SPF) 1882
5 5 VASKO Vasiľ (Katona) (SPF) 1882
32 32 WEISBERGER ETTA 1882
31 31 WEISBERGER MELECH 1882
158 158 WEISBERGER MELECH 1882

Spomienka rodáka

Starí známi, rodina, stanovačka, dobrá zábava ale aj spomienky

           Starí známi, rodina, stanovačka, dobrá zábava ale aj spomienky na domov. To všetko bolo možné nájsť v podujatí pod názvom STRETNUTIE RODÁKOV RUSKÉ 2008, ktoré tento rok finančne podporil NEFO PSK, n. f. vo výške 25 000 Sk.

             19. ročník sa tak ako po minulé roky konal na mieste dnes už neexistujúcej obce Ruské. Rodáci zo zátopovej oblasti sa znova stretli, aby si pripomenuli ako sa im žilo kedysi, keď v miestach dnešného národného parku Poloniny boli ich dediny – Ruské, Starina, Dara, Veľká Poľana, Ostročnica, Smolník, Zvala….

             Tento príbeh pozná určite každý Sninčan, snáď aj Humenčan. Príbeh o tom, ako pred takmer tridsiatimi rokmi museli obyvatelia z týchto siedmych dedín opustiť svoje domovy a hľadať nové. Vtedajší režim rozhodol, že postaví vodnú nádrž zásobujúcu pitnou vodou veľkú časť východného Slovenska. Priehrada, ako ju volajú domáci, dostala názov podľa dediny, ktorá bola pri výstavbe vodárenskej nádrže zaplavená – Starina. Ostatných 6 obcí patrí do takzvanej zátopovej oblasti. Jej obyvatelia boli vysídlení a ich príbytky boli zrovnané so zemou.

             Stretnutie rodákov sa konalo počas predĺženého víkendu, v dňoch 3. – 6. júla. Od štvrtku poobedia prichádzali postupne ľudia, aby si postavili stany. Hlavný program bol v sobotu, kedy prebiehali rôzne súťaže a večer patril kultúrno-spoločenskému programu, v ktorom vystúpili viaceré folklórne spevácke skupiny (Starinčanka, Dukát, Žobráci, Trio Magura, Petrašovský…). Vyvrcholením večera bolo zapálenie vatry, ktoré pokračovalo ľudovou veselicou pod holým nebom.

            Okrem tradičného volejbalového turnaja, ktorého víťazom sa stali volejbalisti z Chemesu Humenné, boli tento rok pre mladších aj starších súťažiacich zorganizované rôzne súťaže ocenené vecnými darmi: súťaž v behu s „bandurkou“ v lyžici, jazdenie na koni, hod šajtou (polenom) do diaľky pre mužov a hod rozvalkou pre ženy.

          Organizátorom podujatia bolo Občianske združenie súkromných vlastníkov nehnuteľností, založené v minulom roku. 

 Príspevok zaslal p.Ing.Rastislav KOCO 

Zdilajte na Vašich socialnych siťach