OBEC

DOBRÝ DEŇ VÁŽENÍ NÁVŠTEVNÍCI.

SLÁVA ISUSU CHRISTU RODÁCI.

Vítame Vás na virtuálnych stránkach dedinky RUSKÉ. Dediny, ktorá vo svoje dlhodobej histórií viackrát čelila totálnej skaze no vždy, vďaka nesmiernej huževnasti a pracovitosti naších prarodičov sa dokazala vzoprieť osudu a vstať z popola.

Až na prelome druhého a tretieho tisícročia nielen naše Ruské, ale i ďalšich šesť dedín z horného toku Cirochy/klikni myškou na názov obce/ ( Starina, Dara , Ostružnica, Zvala, Smolník, Veľká Poľana ) podľahlo tlaku spoločnosti a požiadavke na zásobenie obyvateľstva Východoslovenského regiónu pitnou vodou a bolo nedôstojným spôsobom vymazané z topografických máp. Hoci naša, mnohých z nás, rodná dedina už fyzický neexistuje, stále však pretrváva v naších srdciach. Dobré vieme, že koleso osudu nemožno navrátiť späť. Ale vieme i to, že je možné dochovať tak drahú spomienku na ten krásny kút Východných Karpat, kde mnoho z nás urobilo svoje prvé kroky a vyslovilo prvé slová, мамо-ниньку . Na miesto odpočinku naších dedov, rodičov, príbuznych a súsedov. Na polia skropené potom, lúky posiate kvetmi, horské riavy ,potoky a lesy plné zverí a spevných vtákov.

Túto, nám všetkým tak drahú spomienku sa snažíme zachovať prostredníctvom tejto webovej stránky www.ruske.sk . Našou snahou je zachytiť ešte dochované spomienky, príbehy, zvyky, obyčaje, fotográfie a iné dokumenty približujúce život v našej dedine a zostaviť tak Knihu historie obce. Sudiac podľa ohlásov z Vašich príspevkov a Knihy návštev sa nám i vďaka Vám tento zámer vcelku darí. Obzvlašť nás teší záujem rodákov našej obce žijúcich v zahraniči a ich vnukov, ktorí u svojích starých rodičov stravili čo len niekoľko dní prázdnin.

Nebránime sa ani spolupráci so zástupcami iných dedín postihnuitých rovnakým osúdom, ak prejavia záujem.

Chceli by sme sa poďakovať za doterajšiu spoluprácu nášmu najlepšiemu spolupracovníkovi pánovi Ing.Jánovi Čornaničovi za hodnotné príspevky do našej fotogalérie, podiel na spracováni sekcie poľovníctvo, ale hlavne za zodpovedné a kvalitné vedenie fonotéky. Jánovi Čornaničovi ml. za vedenie sekcie Recepty naších materi. p.Dušanovi Hirčovi za vedenie podsekcie Ruščanské Pastorale – Zvyky a Žili medzi námi. Ing.Viere Kolesárovej, p.Tomášovi Palaščákovi, paní Márii Glovňovej, paní Márii Pirošovej, Ing Milanovi Pirošovi, Ing. Milanovi Kirňákovi, p.Jánovi Kirňakovi, p.Pavlovi Bindzárovi, p.Igorovi Bodnárovi za príspevky do fotogalérie. Pánovi Ing.Pavlovi Vaskovi zo Zlína a pánovi Jarovi Dubjakovi zo Stakčína, za zapožičanie videonahrávok. Zároveň sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a pevne veríme, že spoločnými silami sa nám podarí nielen skvalitniť, ale i čo najdlhšie udržať pri živote toto naše dielo.

„U horach Karpatach“

Vážení návštevníci a rodáci,prajeme Vám príjemný pobyt na tejto webovej stránke a mnoho krásnych spomienok na našu dedinku Ruské.

DOVIDENIA V KATASTRI OBCE
SLÁVA NAVIKY BOHU

S pozdravom redakcia.

Texty na tejto webovej stránke neprešli jazykovov úpravov. Tlačové chyby vyhradené.