URBARIÁT

Vítame Vás na stránke členov Urbárskeho

  a pasienkového združenia obce RUSKÉ

           Pôvodne pri tvorbe zámyslu štruktúry webovej stránky obce Ruské, sme počítali s tým, že editácie jednotlivých sekcií sa ujmú predsedovia jednotlivých združení, ktoré sú v súčasnosti zaregistrované v prospech našej bývalej obce. A prostredníctvom modernej komunikačnej metódy akou internet bezpochyby je, využijú ponuknutú možnosť k prezentácii svojej činnosti a informovanosti svojích členov o tom, ako hospodaria s naším spoločným majetkom. Bohužiaľ naše očakávania sa nenaplnili.

ZuborZ celkového počtu 454 členov Urbárskeho a pasienkového združenia Ruské nie každý býva v Snine a má možnosť zučastňovať sa schôdzi a sledovať činnosť v združení.Preto z dôvodu lepšej informovanosti členov nášho združenia chceme na tejto stránke podávať Vám informácie,ktoré by Vás mohli zaujímať.Predpokladáme,že časom získame podstatne viac informácii,ktoré budeme publikovať.

Prostredníctvom tejto stránky Vám chceme dať možnosť vyjadriť sa k rôznym problémom a počuť Váš názor,ktorý by sme potom cez naších zástupcov prezentovali vo výbore združenia.Chceme Vás poprosiť,aby ste nám Vaše vecne pripomienky,návrhy a názory zasielali cez kontaktný formulár.   

Sme  presvedčení o tom, že organizácia, ktorá spravuje spoločný majetok v miliónových hodnotách by mala byť kontrolovaná nielen svojím vlastným aparátom, ale i členskou základňou. A naopak členská základňa by mala byť informovaná o práci výboru, ktorému boli dané široké právomoci.

Zdilajte na Vašich socialnych siťach