Obec

Menný zoznam

Tento zoznam  bol vyhotovený v Ruskom 8.10.1973 na základe evidencie domovej knihy trvale prihlasených občanov v obci RUSKÉ.V súlade s požiadavkami vtedajšej vladnúcej strany k vyčisleniu nákladov,síl a prostriedkov nutných k zabezpečeniu presidlenia obce.Spracoval ho vtedajší tajomník s predsedom MNV RUSKÉ.

               Ku dňu 30.09.1973 v 183 rodinách žilo v obci 741 osôb.

 č.d. Rodina 

  1.  PACOLA Ján 

                        Mária

                        Miroslav

  2.  PACOLOVÁ Mária

  3.  HRÍB Mikuláš (Fercikuv Mykola)

                   Anna 

                   Ján 

  4.  KOCOVÁ Helena (Litiková)

  5.  HRIVŇÁK Juraj (Kucerjak)

                          Mikuláš

  6.  ŠAMULKA Ján (Hargalik)

                           Anna

                            Zuzana

  7.  HRÍB Michal (Fercikuv Mico)

                   Júlia

                   Štefan

  8.  PIROŠ Ján

                     Helena

                    KISLÍKOVÁ Mária

                    PIROŠOVÁ Anna

                     PIROŠ Milan

  9.  KOSTOVČÁK Juraj

                              Mária

                              Juraj

                             Volodimír

  10.  PAUCO Juraj

                        Júlia

  11.  BODNÁR Eliáš (Marisin)

                          Anna

                          Jozef

                           Viera

                           Jozef

                           Jaroslav

                           Igor

   12.  BODNÁROVÁ Zuzana (Zužin)

                                  Štefan

                                  Michal

                                   Mária

                                   Jaroslav

                                   Nadežda

 13.  CORANIČ   Ján

                              Mária

                              Michal

                              Ján

                              Milan

                              František

                              Vladimír

 14.  BODNÁR Vasiľ (Kasič)

                          Zuzana

                           Michal

                            Mária

                            Miroslav

                            Svetlana

                            Mária

 15ŠAMULKA Ján (Mikeranin)

                          Anna

                           Ján

                           Milan

 16.   LEMPEĽ Michal (Ďurišin)

                        Júlia

                         Michal

 17.  PEĽO    Ján (Kozakuv)

                        Vasiľ

                        Juraj

                        Anna

                         Ladislav

                        Mária

  18.  LAURUSKÝ  Peter

                                Mária

                               Jozef

  19.  BALIKOVÁ   Helena

  20.  MACAN      Juraj

                              Anna

                              Iveta

                              Indrík

                              Mária

                              Štefan

 21.FUNDÁK   Jozef (Hric)

                         Mária

                         Jozef

                         Miroslav

                         Mária

 22.   (neobsadená novostavba)

  23.  ŠAMULKA   Michal (Mikeranin)

                              Mária

                               Juraj

  24.  FUNDÁK    Michal (Potuckanin)

                            Anna

                            Miroslav

                            Michal

                             Anna

                             Dana

                            Mária

  25.  KIRŇÁK   Jozef

                           Jozef

                           Miroslav

  26.  BINDZÁR  Juraj (Vasovčin)

 27.  CORANIČ   Vasiľ

                             Júlia

                             Vasiľ

                             Mária

                             Anna

                             Štefan

  28.  PIROŠ    Fedor (Ferjuv)

                         Zuzana

                         Ján

                         Fedor

  29. BINDZÁROVÁ  Helena (Bogdova)

                                 Andrej

                                  Michal

                                  Zuzana

       BINZÁR    Mikuláš (Bogda)

                            Anna

                            Ján

  30.  HABUŠTA  Michal

                             Mária

                             Andrej

  31.  PIROŠ     Michal (Ivankuv)

                          Zuzana

                          Michal

                          Jozef

                          Anna

  32.  ČORNANINOVÁ   Zuzana (Chalamudikova)

                                          Michal

  33.  VASKO   Ján (Kačmarjuv)

                           Mária

                           Juraj 

 34.  SILANIČ   Fedor (Ferkuv)

                             Fedor – dido

                             Anna  – žena

 34.  HRIBOVÁ   Anna (Hlucha)

                            Mikuláš

 35.  SILANIČ  Juraj (Ferkuv)

                           Anastázia

                           Anna

                           Mária

 36. HRÍB    Michal (Hluchoji)

                    Mária

                    Michal

 37.  PIROŠ   Peter (Peťo)

                        Anna

                       Michal

 38.  VASKO  Pavel (Čalačin)

                       Mária

                       Michal

 39.  MAKAJOVÁ  Anna (Dranica)

                                 Mária

                               Jozef

                               Mária

                               Alena

  40.  PETRUŇOVÁ  Anna

  41.  ŠAMULKA   Vasiľ (Micuv)

                                Štefan

  42.  JANUSOVÁ   Júlia (Vasovčina)

                                František

                               MOŠČÁK Miroslav

  43.  ŠAMULKA   Jozef (Vasovčin)

                              Zuzana

                              Božena

                              Vladimír

 44.  LAZUR    Ján

                          Zuzana

                          Irena

                          Miluška

  45.  PAUCO   Fedor

                         Anna

                         Juraj

                         Mária

                          Helena

                         Dana

  46. BUNDŽA  Michal(Kovaľ)

                         Mária

                         František

                         Mária

                         Irena

                         Emília

                         Vladislav

 47.  VASKO   Jozef (Šebanin)

                        Mária

                        Ján

                        Jozef

                        Miroslav

 48.  BINDZÁR  Ján (Vasovčin)

 49.  ŽIGA  Juraj

                    Anna

         TILECOVÁ Anna

 50.  VASKO  Pavel (Fecuv)

                       Zuzana

                        Anna

                        Pavel

                        Vladimír

                        Zuzana

           HRÍBOVÁ Helena (Surmajka)

 51.  KOCO Štefan

 52.  KOCO Juraj (Francuz)

                     Anna

                     Anna

                     Juraj

                     Olina

                     Mária

                     Viera

          FUNDÁK  Mikuláš (Lecan)

 53.  FUNDÁK  Fedor (Lacan)

                          Mária

 54.  LEMPEĽ   Pavel (Bilas)

                       Mária

                       Štefan

                       Anna

 55.  LEMPEĽ   Michal (Bilas)

                         Mária

          LEMPEĽ  Štefan (Bilas)

         SIREJOVÁ  Anna (Bundžovka)

 56.  VASKO   Michal (Miškuv)

                          Helena

                          Juraj

                          Mária

                          Štefan

                          Monika

                          Igor

 57.  VASKO   Štefan (Šteňo)

                         Anna

                         Štefan

                         Miroslav

 58.  LEMPEĽ   Fedor (Pavličkuv)

                         Mária

                          František

                          Miloslava

 59.  LEMPEĽ  Ján (Pavličkuv)

                        Anna

                        Miroslav

                        Anna

 60.  neobsadené (hajenka v Boriske)

  61.  HUDÁK Ján (Štefanovčin)

                       Helena

                       Juraj

 62.  neobsadené (stará Bilasikova chyža)

 63.  LEMPEĽ  Ján (Kruľovčin)

                         Zuzana

                         Ján

                         Milena

                         Slavomíra

                         Ľubomír

                         Jaroslav

                         Marián

  64.  VASKO   Ján (Ďuribač)

                          Zuzana

                          Anna

                     Juraj

                          Dana

                          Ján

                          Štefan

                          Anna

 65. PIROŠ   Štefan

 66. PIROŠ   Fedor (Nacin)

                      Anna

                      Vladimír

                      Mária

                      Alexej

                      Anna

                      Anastázia

 67.  LEMPEĽ   Jozef (Nirkuv)

                          Mária

                          Pavel

                          Jozef

                          Milan

                          Ladislav

                          Michal

  68. nedokončená novostavba brata Fedora Bilasikovoho

 69.  PIROŠ  Ján (Nacin)

                      Anna

                      Jaroslav

                      Ivan

 70.  HUDÁK   Pavel

                        Júlia

                        Miroslav

                        Anna

 71.  MAKAJ  Jozef

                         Anna

                         Mária

                         Ján

                          Anna

                         Štefan

 72.  MOČKOVSKÝ   Eliáš

                                 Anna

 73.  HUDÁK   Michal

                          Mária

 74.  LEMPEĽ   Fedor (Kocuranin)

                         Zuzana

                         Anna

 75.  LEMPEĽ   Fedor (Bilasikuv)

                          Katarína

                          Rudolf

                          Božena

                          Anna

 76.  FUNDÁK   Michal ( Hricuv)

                            Júlia

                            Anna

                            Mária

                            Júlia

 77.  KIRŇÁK   František

                           Zuzana

                           Jaroslav

                           Viera

          FUNDÁKOVÁ Mária

 78.  BODNÁR   Juraj (Harom)

                            Júlia

 78.  KRIŠKA  Vasiľ

                        Mária

                        Miroslav

                        Juraj

                        Mária

 79.  MAKAJ  Michal

 80.  neobsadené (krčma a obchod)

 81.  LEMPEĽOVÁ Anna (Bilasikova)

 82.  HABUŠTA Pavel

                           Zuzana

                           Milan

                           Pavol

 83.  HUDÁK   Michal

                          Mária

                          Michal

                          Miroslav

                          Juraj

                           Anna

                           Ladislav

                          Zlatica

                          Jozef

 84.  Kultúrny dom)

 85.  BINDZÁR Vasiľ (Husarik)

                          Mária

                          Štefan

                          Mária

                          Júlia

 86.  BODNÁR  Ján (Melnicky)

                          Mária

 87.  KOSTOVČAK   Jozef

 88.  PAUCO         Ján (Ivandik)

 89.  PALAŠČÁK   Mikuláš

                              Anna

                              Zdena

                              Miroslav

 90.  neobsadené – škola

 91.  neobsadené – fara

 92.  neobsadené – cerkov

 93.  MIKULÁŠKO  Andrej (pup)

                                Mária

                                Nadežda

                                Alexander

 90.  SUŠKO   Mikuláš

                          Anna

 95.  MOŠČÁK   Juraj

 96.  KOCOVÁ   Anastázia (Lecančina)

                           Michal

                           Peter

 97.  LAZUR    Michal

                          Mária

                          Anna

                          Slávka

 98.  PALAŠČÁK   Michal

                              Juraj

                              Zuzana

      ŠAMULKOVÁ  Anna (Lecová)

                                 Viera

                                 Mária

                                 Milan

 99.  DURKOT   Juraj (Džanik)

                          Zuzana

                          Vlastimil

                          Juraj

                          Mária

 100.  KOCO   Mikuláš

                        Anna

                        Monika

                        Mariana

           KOSTOVČÁKOVÁ   Zuzana

 101.  DURKOT   Jozef

                              Anna

                              Emília

 102.  NEMČIŠÍN  František (Driňkuv)

                                 Anna

                                 František

                                 Marián

 103.  stará cerkovna škola

 104.  DURKOT   Michal (Ander)

                             Mária

                             Anna

           DURKOT   Juraj

                            Emília

                            Beáta

 105. KOSTOVČÁK  Ján (Habelčik)

                                 Anna

                                 Anna

                                 Mária

                                 Helena

 106.  ŠPEŤUCH   Jozef (Diňalkuv)

                              Juraj

 107.   KOCO   Vasiľ (Korbik)

                         Mária

                         Božena

                         Anna

                         Milan

 108.  DEMJAN   Michal

                             Helena

                             Dušan

                             Kveta

        DEMJANOVÁ  Mária

 109.  HRÍB   Peter (Surmaj)

                       Helena

                       Helena

                       Pavel

                        Ladislav

 110.  DURKOT   Jozef (Lecančin)

                              Zuzana

                             Jozef

  111.  ŠAMULKOVÁ   Mária (Bachurová)

                                    Anna

                                    Helena

           SIRKANIČ   Ján

 112.  BINDZÁR   Vasiľ

                               Mária

 113.  BINDZÁR   Peter

                              Anna

                              Ján

                              Michal

 114.  BINDZÁR   Štefan (Nacin)

                              Anna

                               Štefan

                               Mária

                               Olina

                               Miroslav

                               Tatiana

                               Anastázia

 115.  BINDZÁR   Vasiľ

                               Zuzana

                               Jana

                               Vladimír

                               Jaroslav

                                Andrej

 116.  DURKOT   Ján (Ďžanik)

                              Anna

 117.  JUSKO   Michal

                          Helena

                          Michal

                          Vladimír

                          Ján

  118.  JUSKO   Vasiľ (Šeťo)

                            Mária

                           Jozef

                            Pavel

                            Anna

 119.  PEĽO   Štefan

                       Mária

                       Tatiana

                       Monika

                       Anna

                       Štefan

 120.  ČORNANIČ   Ján (Fiťkuv)

                                  Mária

                                  Mária

                                  Ján

           PEĽOVÁ   Zuzana

 121.  FILOVIAT   Ján

                                 Zuzana

                                 Jozef

                                 Peter

 122.  ŠPEŤUCH   Juraj (Zerjakuv)

                               Anna

                               Miroslav

                               Božena

                               Anna

 123.  BINDZÁR   Jozef

                                Mária

                                Mária

                                Emília

                                Dana

                                Jozefína

                                Anna

 124.  BINDZÁR   Fedor (Slipačkuv)

                               Mária

                               Fedor

                               Helena

                                Pavel

                                Ján

                                Katarína

                                Vladimír

 125.  NEMČIŠIN   Juraj (Driňka)

                                  Zuzana

           NEMČIŠÍN   Mikuláš

                                 Margita

                                 Tatiana

                                 Mikuláš

 126.  NEMČIŠÍN  Ján

                                Mária

                                Anna

                                Júlia

                                 Ján

 127.  ŠPEŤUCH   Vasiľ(Andreška)

                              Júlia

                              Štefan

                              Vasiľ

                             Andrej

                              Mikuláš

 128.  ŠAMULKA   Michal

                                Zuzana

 129.  neobsadené

 130.  KOCO   Andrej (Vušaluv)

                         Michal

 131.  KOCO   Pavel (Brčin)

                        Zuzana

                        Ján

                        Jozef

                        Juraj

                        Anna

                        Peter

 132.  KOCOVÁ   Zuzana (Letikanina)

                              Jozef

                               František

 133.  KOCO   Štefan (Mikeruv)

                         Júlia

                         Štefan

                         Oľga

                         Slavomíra

 134.  SINIČÁK   Eliáš

 135.  MOČKOVSKÝ   Ján

                                   Júlia

 136.  KOCO   Vasiľ (Hluchoji)

                        Helena

                        Pavel

       PALAŠČÁKOVÁ Zuzana

 137.  KOCO   Štefan

                        Mária

                        Štefan

                        Michal

                        Anna

 138.  KOCO   Jozef (Francuz)

                        Mária

                        Jozef

                        Vladimír

 139.  ČORNANIČ   Štefan

                                 Katarína

                                 Júlia

 140.  ČORNANIČ   Andrej

                                 Helena

                                 Zuzana

                                 Katarína

                                 Pavel

                                 Eliáš

 141.  ČORNANIČ   Juraj

                                  Júlia

                                   Anna

       ČORNANIČ    Ján

                                  Anna

                                  Miroslav

                                  Volodimir

 142.  ČORNANIČ   Michal

                                  Michal

 143.  ŠAMULKA    Michal

                                 Mária

        ŠAMULKA   Štefan

                                 Zuzana

                                 Lida

                                 Kveta

                                 Anna

                                 Božena

                                Slávka

 144.  BARANCOVÁ   Anna(Pidočka)

        ČORNANIČOVÁ   Zuzana

        BARANEC   Štefan

                               Anna

                               Štefan

                               Miroslav

 145.  KIRŇAK   Michal (Surmajčin)

                            Anna

 146.  KIRŇAK   Peter

                            Anna

                            Anna

                            Helena

                            Mikuláš

 147.  KIRŇAK   Michal

                             Anna

                             Viktor

 148. KIRŇAK   Ján(Parobkuv)

                           Mária

                           Anna

                            Ján

                            Michal

                            Jaroslav

 149.  KIRŇAK   Michal (Byrov)

                             Zuzana

                             Michal

                             Mária

                             Miroslav

  150.  KIRŇAK   Štefan

                             Helena

                              Milan

                              František

                              Pavel

 151.  KIRŇAK   Pavel

                             Júlia

 152.  KOCO   František

                        Zuzana

                        František

                        Melánia

                        Mária

                        Helena

                        Milan

 152.  KOCOVÁ   Zuzana

                             Anna

 153.  PALAŠČÁK   Vasiľ

                                 Anastázia

                                 Jozef

                                 Juraj

 154.  BAKALIJA – potraviny a korčma

 155.  CIBA  Ján (Gida)

                      Anna

                      Jozef

                      Ján

        GIDOVÁ   Mária

 156.  HIRČA   Fedor

                           Helena

                           Dušan

                           Mária

                           Anna

                           Tatiana

                           Júlia

 157.  JUSKO   Ján

                          Mária

                          Štefan

                          Pavel

                          Anna

 158.  HRIB   Michal (Začik)

                       Anna

                       Ladislav

                      Juraj

                      Michal

 159.  TOMAN   Andrej

                             Helena

            SATOROVÁ   Helena(Tomanová)

                                  Ivo

 160.  TOMAN   Michal

                           Mária

        TOMAN   Jozef

                            Irena

                            Jozef

                            Marek

 161.  TOMAN  Jozef

                            Pavel

 162.  PALAŠČÁK   Juraj

                                 Anastázia

 163.  BLIŠČÁK   Jozef

                             Anna

                              Viera

                              Ján

                              Anna

 164.  KRIŠKOVÁ  Mária (Chabaľčina)

                               Ján

                               Pavel

                               Ján

                               Mária

 164. KRIŠKA   Štefan(Lukša)

                           Anna

                           Štefan

                            Viera

 165.  PALAŠČAK   Pavel(Majko)

                                Júlia

                                Juraj

                                František

                                Anna

 166.  CIBA   Jozef

                        Mária

                        Miroslav

                         Ladislav

                         Juraj

                         Ľubica

 167.  CIBA    Peter

                         Mária

                         František

  168.  HABUŠTA   Jozef (Fenin)

                                Mária

                                Jozef

                                Mária

                                František

 169.  ŠPEŤUCH   Pavel(Diňalkuv)

                              Anna

        KOSŤUN   Vasiľ

                             Júlia

           Špeťuchová Dana 

                             Božena

                             Monika

                             Ladislav

 170.  VASKOVÁ   Zuzana(Košutova)

                                Irena

                                Anna

                                Viera

                                Božena

                                Pavel

 171.  KAĽNANSKÝ   Štefan

                                    Júlia

                                    Mária

                                    Božena

                                    Štefan

                                    František

                                    Pavel

                                    Anna

 172.  HABUŠTA   Vasiľ

                                Helena

                                Mária

            FENIN         Dušan

        HABUŠTA   Ján(Toman)

                                 Anna

                                 Mária

                                 Oxana

 173.  HABUŠTOVÁ   Mária

 174.  KRIŠKA   Štefan

                             Štefan

        KRIŠKA    Ján

                            Mária

 175.  JUSKO    Ján

                           Helena

                           Pavel

 176.  DUDRA   Ján

                          Margita

                          Ján

                          Jana

                          Miroslava

 176.  HAKOŠ   Michal

                          Anna

                          Ľuba

                          Michal

                          Vladimír

                          Ľuboš

 ZOZNAM RODIN OBCE RUSKÉ – OROSZ RUSZKE

          Z roku 1869

            V tomto roku bolo v Rakusko-Uhorsku vykonané sčítanie obyvateľstva,dedín a domov.Súčasne so sčitaním boli prideľované i popisné čísla domov,ktoré v takmer nezmenenej podobe vydržali až do vzniku ČSR.

       Za zmienku stojí povšimnutie,že čislovanie a tým pádom i začiatok dediny začínal od Runiny,odkiaľ viedla i hlavná prístupová cesta do Ruského cez Smerekovicu a nie od Veľkej Poľany ako sme boli zvyknutí my.

  Č.d. Rodina Poč. Podnaj Poč.Podnaj. Poč.Podnaj. Poč.

    1.    Tkats        1      Kundrát     1      Kebak      1

    2.    Vaszko      10     Bunganits   1    Czoraccsin   1      Vasilitzo       1

    3.    Vaszko       4     Piroš         1

    4.    Vaszko       4     Szviatinya  1      Kaszits     1

    5.    Vaszko       3     Zacs         1

    6.    Zacs          3    Jacsiscso    1     Špetyuch    1

    7.    Samulka      5    Bobrik        1     Hlyndz    1

    8.    Petruska      2    Kebak        1     Andres    1

    9.    Egres         2     Vitner       1

   10.   Hapkovcsak  1     Blisecsak     1

   11.   Gutman       5     Vitner        1

   12.   Pauco           2    Hoptsak       1 Lazur                 1

   13.   Pauco           5     Paczola       1

   14.   Petrunyuv      2    Tkats          1 Krisko-Kostyovcsak 1  Kostyovcsak 3

                                                                                 Samulka V.

   15.   Gacsos          2    Tita            1 Petrunyuv             3  Hostztecz   1

   16.   Makaj           2    Hamar         1 Piroš                   2  Kucscla       1

   17.   Hrib             7    Bindzar        1 Vaszko                 1  Danyko       1

   18.   Hrib             4      Pelyo        1

   19.   Hrib              2      Szlivka     1

   20.   Miczak           4

   21.   Czoranits        7      Hamarcsak 1 Pavic                 1

   22.   Piros             9      Vaszko      1 Banikulitz            1  Fedatko    1

   23.   Danyko          4      Maszits     1 Zacz                  1  Plej         1 

   24.   Huszarcsin     4       Choma      1 Pasztircsak          1 Kirnak       1

   25.   Paczola          6      Samulka    1

   26.   Litik             5      Juszko      1  Spretyuch        

   27.   Paflida          2       Zsiga       4

   28.   Misztakevics   1      Macsinszka 1

   29.   Miczak          4      Krisko        1 Sebak               1

   30.   Miczak          6      Bodnar       1

   31.   Lempely        3      Milyovcsin   1 Habusta            1

   32.   Makaj           5      Plej          1

   33.   Weisberger    1      Handler     1  Egres                2  Miczak       1

   34.    Pelyo           3      Makaj        1

   35.    Pelyo           1      Stenyo       3         

    36.   Pelyo           3      Spetyuck     1  Krisko              1

    37.    Pelyo          1      Krisko        1

    38.   Pelyo-Kajla   1      Krisko         1  Maczan             1  Pelyo             4

    39.   Kaszics        6      Mocskovszki  1  Hrivnyak            1  Sadaniar         2

    40.   Bodnar         5      Lipa           1  Lavrik                1

    41.   Andrijcso-Pelyo  1  Kirnak         1  Pelyo                 4

    42.   Samulka        8     Krisko         1

    43.   Petrafsovits   8     Beszkral      1  Gacsos                1  Matyi             1

    44.   Rohats          6     Morkotin      2  Gacsos                2  Szusko           3

    45.   Durkot           2    Spunt          2  Spunt                  1

    46.   Durkot           3    Semetkovics  1  Kozacsitz             4

    47.   Mocskovszky    1    Pelyo           1  Mocskovzsky         3

    48.   Marczin          3   Fundak          1

    49.   Bachura          2   Mactzics       1  Daczko               1

    50.   Bachura          5   Sztancsitso    3 

    51.   Dzsupon          1   Vodicsak        1  Samulka             3

    52.   Bindzar          5  Tetko             1  Ruscsanzki          1  Krisko             1

    53.  Spetyuch         4  Budinszki         1  Totuczki             1

    54.   Bindzar          9  Petriszko         1  Kapraly              1

    55.   Spetyuch        5  Gorics             1  Paczola              1

    56.   Mocskovszky    4  Hrib               1

    57.   Juszko-Zerjak 1  Kalnyanscki       1  Lampely              1  Juszko          8

    58.   Drinka           4  Poklod              1  Piros                  1  Mocskovszki    1

   59.    Rohats           4  Kurucz             1  Volvansky           1

   60.    Koczo             1  Silanitz           1  Krisko                1

   61.    Loszjo            1  Chabaly           1  Szinicsak            1

   62.   Szinicsak-Loszjo 4  Kosarom          1 

   63.   Mocskovszky      1  Bonoso             2  Mocskovszki        4  Jancsik         1

   64.   Moskovits         6  Szrulyovits       1

   65.   Samulka           2  Szinicsak          1

   66.   Samulka           3  Szopkanits        1

   67.   Csornanits       10  Rohacs             1  Tuszko               1

   68.   Kirnak              4   Bliscsa            2  Spunt                1

   69.   Hircsa             3  Bundzik             1  

   70.   Veisberger        1  Froimovics         1  Leibovics            2  Matvijova     1

   71.   Gida                5  Mitzik              1

   72.   Grunberger        5  Mendlyovics       1

   73.   Polyak               5  Nota               1

   74.   Gida                 4  Harajakly         1  Slivka              1

   75.   Kriška               6  Jackuha            1  Palascsak         1  Choma          1

   76.   Kriska               4  Fedurnyo           1  Plyiska            1

   77.   Kriška               5  Chavtur

   78.   Szablics            3  Szivega             1  Jackkuv           1  Szkvizinsky     1

   79.   Kriska               6  Samulka

   80.   Habusta            7  Kristo               2  Demko             1  Rera            1

   81.   Kalnyanski          5  Drinka              1  Sztanko            1

   82.   Cziba                9  Hlyudz             1

   83.   Gulisak              1  Sarecs             1

   84.   Gida                 4  Gulisak             1

   85.   Palasczak           7  Kapraly            1

   86.   Palasczak           6  Drinka              1  Kuzma             1

   87.   Jankov              7  Spisak              1

   88.   Jurczak             3  Czujda              1  Havrilka          1  Boncso          2

   89.   Toman               2  Bobrik              1  Hriczko            2

   90.   Moskovits           2  Falik               1 

   91.   Silantis             2  Kelha               1  Palasczak          2  Losio           1

                                                       NA STRÁNKE SA PRACUJE

Zdilajte na Vašich socialnych siťach