Rusčanské pastorále

Kataster obce

Náš chotar je krásny.Bohužiaľ vplyvom negatívnej činnosti zo strany NP Poloniny chatra a stráca svoju podobu z naších mladých čias,keď každý kúsok úrodnej zeme bol zúžitkovaný.Rok od roku miznu z nášho pohľadu horské luky,v záplave nekontrolovateľného šírenia plevelných stromov sa strácajú naše spoločné pasienky a orná pôda zarásta trním.Nielen my,ale i náš kraj mení svojú podobu a orientovať sa v ňom je už i pre rodáka ťažke.Z pamäti sa pomali vytrácajú názvy jednotlivých lúk,poli,lesov,kopcov a hôr.Týmto spôsobom by som chcel zaevidovať názvoslovie nášho chotára a v neskoršej dobe doplniť túto časť o panoramatickú fotografiu.

Abecedné názvoslovie chotára:

 • A
  • Andrijuv Čertiž
 • B
  • Bachurova Jamka
  • Bachurová Medža
  • Balaščat Žolub
  • Baňa
  • Barankaňa
  • Baranuv Čertiž
  • Baranovy Pasiky
  • Bazniky
  • Berestová Poľanka
  • Bescezel
  • Bilasova Debrja – pud Bilasovou Debrjov
  • Bindzaruv Žolub
  • Blažov
  • Bnduv Žolub
  • Bočka Horb – pud Bočka Horbom
  • Bolotsja
  • Boršovici
  • Boriska
  • Boutov – Vyšnij
  • Boutov – Nižnij
  • Briše – pud Brišom
  • Bušova Jamka
 • C
  • Cibov žolub
 • Č
  • Čalo – kolo Perebhy
  • Čalo – Seredňanskoj
  • Čalo – Vyšňanskoj
  • Čelaková Poľanka
  • Čereniny
  • Čerjanyc
  • Černegová Poľanka
  • Črnaničova Hraň
  • Čornaničovy Perelohy
  • Čertežiky – Seredňansky
  • Čertiž za Stropikom
 • D
  • Deberky
  • Dilnici
  • Dolyna pud Vyšňou Dolynou
  • Dolyna pud Nižňou Dolynou
  • Dovhyj Čertiž – kolo Megovoji Poľanky
  • Dovhyj Čertiž
  • Driňkovy Sačkovy Ruľky
  • Dryviša
  • Durkotová Poljanka
 • F
  • Fasakovoj
  • Fedorova Zaloma
  • Ferková Kčerka
  • Filovičova Jamka
  • Fiťkova Jamka
  • Francka
 • G
  • Gači
  • Gačušova Medža
  • Gombovky
  • Gulova Pljanka
 • H
  • Hamarčat Luky
  • Hanuščinoj
  • Hanuščin Pereluh
  • Havranovec-pud Havranucom
  • Hančakuvskyj kut
  • Hirčovy Pasiky
  • Holyj Bereh
  • Horb za Horbom
  • Horb pud Horbom
  • Horbok
  • Horbočky
  • Hori Kuncom
  • Hramnyk – za Hramnykom
  • Hribová Dolyna
  • Hricakova Jamka
  • Hudaková Dolynka
 • CH
  • Chamuvsky Jamky
  • Chovanca Boča
  • Chudičovoj
 • I
  • Ivankuv Čertiž
 • J
  • Jaruha – pud Jaruhov
  • Jaruha za Jaruhov
  • Jaruha na Jaruzi
  • Javorniky
  • Jaseniky
  • Jasenikuv Čertiž
  • Juncuv Žolub
  • Jurcovoj
  • Juskova Mlaka
  • Jutrina
 • K
  • Kamňanyj Horbok
  • Kantyna
  • Kalynovec
  • Kepovec – za Kepuvcom
  • Kčerka – za Kčerkou
  • Kčerka – pud Kčerkou
  • Kičuv Vartaš
  • Klapovec
  • Klapat Poľanka
  • Kolo Judy
  • Košariša
  • Kotilnici
  • Kozakova Poľanka
  • Krimňanec
  • Krivi Zemli
  • Krivuli
  • Kruhla Poľanka
  • Kruhľak
  • Kruhli Jaluvci
  • Kurnikuv Beskyd
  • Kuzmovec pud Kuzmovcom
  • Kuzmovec za Kuzmovcom
  • Kuzmovec za Kuzmovcom kolo Valova
  • Kuzmovec za Kuzmovcom kolo Judy
  • Kyjašky
 • L
  • Lazok – na Lazku
  • Lazok – za Lazkom
  • Lazok – pud Lazkom
  • Lebeduv Potučok
  • Lejková Lúka
  • Lišiny – pud Lišinami
  • Litikovy Pasiky
  • Lojkova Poljanka
  • Losjuv Ruh
  • Losjuv Žolub
  • Lucova Poľanka
  • Lucuv Žolub
  • Lupejka – za Lupejkou
  • Lupejka – pud Lupejkou
 • M
  • Macakuv Bereh – za Macakovym Berehom
  • Makajova Jamka
  • Masičuv Žolub
  • Masnakovec – za Masnakuvcom
  • Medži Kyčerkami
  • Medži Zalomami
  • Megová Poľanka
  • Michaľcová Poľanka
  • Mlaky – za Holym Berehom
  • Mlaky – kolo Soliša
  • Mlačky – vyšné
  • Mlačky – nižné
  • Mlyniše
  • Močilišča
  • Mohlica – pud Mohlicou
 • N
  • Negricovoj
  • Negricuv Verch
  • Nožšnoj
  • Nuzgrica
 • P
  • Palčat Poľanky
  • Palena Debrja
  • Paporťanyj Žolub
  • Parobkova Medža
  • Patrikovec
  • Pavla-Fedora Luka
  • Perebha
  • Perelisok
  • Perelohy
  • Peresliha
  • Plavuvska Jamka
  • Pľaša
  • Pohar
  • Poharka Nižňa
  • Poharka Vyšňa
  • Poľanka
  • Ponyže Pute
  • Potučok – Vyšnij Potučok
  • Nižnyj Potučok
  • Postaj – za Postajom
  • Postaj – pud Postajom
  • Postajici – pud Postajicami
  • Postajici – za Postajicami
  • Postajici – poza Postajici
  • Preluka
  • Pud Čalom
  • Pud Jalicou
  • Pud Vyšnim Verchom
  • Pud Nižnim Verchom
 • R
  • Revtovoj
  • Rjaba Skala
  • Rokyťa Nižnoj
  • Rokyťa Vyšňoj
  • Rostučky-Plahuvsky
  • Rostučky-Seredňansky
  • Roviň – Nižňanska
  • Roviň – Vyšňanska
  • Rubaň
  • Ruh – pud Rohom
  • Runnyj
  • Ružkova Dolina
  • Rypy
 • S
  • Saganovec
  • Sakovy Pasik
  • Seredňanskyj Žolub
  • Sibutka
  • Sidlo
  • Solišče
  • Stavlinyc
  • Stropik
  • Stužok
  • Suškova Mlaka
  • Svinarky
  • Svinnyj Horb
  • Syhla
  • Synošuv Čertiž
 • Š
  • Šandrovec
  • Šalnyk
  • Šamulkuvska Poľanka
  • Ščoub
  • Šovtvistvo
  • Štatna Trava
  • Šymovec
  • Šymova Dolina
 • T
  • Taňa
  • Teplyj Potučok
  • Tovhajskoj
  • Trepety
  • Tysy
  • Tymovi Roli
 • V
  • Vasková Dolynka
  • Vaskuvska Jamka
  • Vaskuv Čertiž
  • Vboča
  • Vbubočka
  • Velykoj Pole
  • Verch
  • Ver Negricovoho
  • Ver Runnoho
  • Volosjanka
  • Vubočka
  • Vuhliša
  • Vuhľarňa
 • Z
  • Zacova Dolyna
  • Zacova Mlaka
  • Zadnij Kut
  • Za Hlubokym Potokom
  • Za Lisom
  • Zaloma – Vyšni Zaloma
  • Zaloma – Nižni Zaloma
  • Za Kamiňom
  • Za Kovačkom
  • Za Peredoľov
  • Za Poharjov
  • Zaruba
  • Zhariša
  • Zerekovy Sačkovy Ruľky
  • Znaky – pud Znakoma
 • Ž
  • Žolubok
  • Žyduvskyj Cinter – nad Žyduvskym Cinterom

Ďakujem pánovi Ing. Jánovi Čornaničovi za spoluprácu pri tvotbe tejto strany.

Zdilajte na Vašich socialnych siťach