Rusčanské pastorále

Náradie predkov

POĽNOHOSPODÁRSKE A PRACOVNÉ NÁRADIE A NÁSTROJE NAŠICH PREDKOV

Od úrovne a stavu pracovného naradia a výrobných prostriedkov sa da spoľahlivým spôsobom určiť kultúrna úroveň nielen obyvateľov,ale i celej spoločnosti. Bohužiaľ naši predkovia v dôsledku nejednosti slovanských kmeňou, predovšetkým rusinského národa sa dostali pod správu maďarského národa,ktorý sa usidlil v Podunajskej Nížine.Po upevnení moci a rozšírení svojho panstva do Karpát nastalo obdobie útlaku a temna-zotročenie slobodného Rusínského národa.

Vladnúca vrstva nemala záujem o rozvoj nielen kultúrneho ale i materialného bohatsva podrobeného národa.Preto nieje divu,že náradie a nástroje používané v stredoveku sa takmer,alebo len v málo pozmenej podobe preniesli až do druhej svetovej vojny.Tento neutešený stav nedokázala zmeniť ani toľko proklamovaná prvá Čekoslovenská vlada.

Značný pokrok do obrabania pôdy priniesol až pobyt naších občanov v Sudetách,kde boli premiestnení po druhej svetovej vojne v snahe Benešovej vlády o trvale osídlenie uzemia po vysťahovaných Nemcoch.

Neboli to nástroje a nariadie výhradne z nášho uzemia,lae boli súčasťou i nášho života,a preto sme im na tejto stránke vyhradili priestor.

MOTYKA/МОТЫКА/ – Motyka už za doby Veľkomoravkej ríše mala zhodnu podobu ako i súčasná motyka.Bola nenahraditeľnou súčasťou skulturňovania pôdy v časoch klčovania lesov a zakladania pasekov.Rozdiel je iba v tom,že niekedy motyka bola kovaná z jedného kusa železa.Postupom času zaznamenala drobné upravy a to podľa účelu použitia.

PLUH – ПЛУХ – V prvopačiatku ku kypreniu pôdy sa poživala prostá hákova radlica,ktorá postupne kvôli zvýšeniu odolnosti pri rypaní bola na hrote okovaná.Väčšínou sa používala ako samotiažná a postupom času sa do nej pripriahali kravy,voly a kone.Táto radlica mala tú nevyhodu,že pôdu iba skyprila a pred osiatim,alebo sadbou sa musela ešte upravovať.Konečnú podobu pluhu dodali až bratranci Veverikovci,ktorí začiatkom19.storočia zdokonali ruchadlo tak,že pôdu nielen obracalo,ale i zdvíhalo,kyprilo a miesilo.Tento typ pluhu po pvý krát bol odskúšaný v roku 1827.Práca s pluhom vyžadovala do značnej miery,šikovnoť a silu.Nebolo ľahke udržať v naších podmienkách rovnú a rovnako šíroku brázdu. Nie každý si však mohol dovoliť vydržiavať kone alebo voly.

Zdilajte na Vašich socialnych siťach