Rusčanské pastorále

Slovník predkov

RUSNACKO-RUŠČANSKÉ SLOVA

РУСНАЦЬКО- РУЩАНСЬКІ СЛОВА

Zaujímavosťou Ruščankej kotliny a priľahlých dedín Bukovských vrchov je jazyk s rôznym prízvukom a nárečím. Nebolo a doposiaľ niet dvoch susediacich dedín,ktoré by mali zhodné nárečie. Či už budeme porovnávať Runinu s Topoľou, alebo Topoľu s Ruským Potokom. To isté môžeme konštatovať i vo vysídlenej oblasti medzi Veľkou Poľanou a Ruským,alebo Smolníkom a Veľkou Poľanou. Najviac spoločných znakov má náš dialekt so Smolníkom. Možno i preto, že medzi našimi dedinami od nepamäti prebiehala výmena dievčat k zakladaniu rodín. Jedno je iste. Po svojich rodičoch sme zdedili nielen materinský,ale i dorozumievací jazyk, ktorý sa v tomto priestore zrejme používal od prvopočiatkov osídľovania. Toto nárečie rusnáckeho jazyka je svojím spôsobom jedinečné a neopakovateľné. V priebehu stáročí sa týmto krajom prehnali rôzne národy,ktoré si želali tento kraj podmaniť nielen fyzický,ale i duševne. No naši prarodiča odolali všetkým nástrahám a svoje duchovné hodnoty, vrátanie materinského jazyka priniesli do našich čias. Samozrejme tento dialekt neustrnul,ale sa vyvíjal v duchu doby,preto tú boli zaradené i výrazy z maďarského,nemeckého,poľského a českého jazyka. Zarážajúce je pomerne malé zastúpenie jazyka ukrajinského. Je na nás,ako naložíme s týmto bohatstvom,ako dlho dokážeme udržať našu materinskú movu. Bohužiaľ sedem dedín z povodia hornej Cirochy bolo vysťahovaných a tým sa naša pozícia oslabila. V tomto malom slovníku sme sa s pánom Ing. Jánom Čornaničom pokúsili zachytiť tie slova,ktoré najviac dokážu podčiarknuť náš neopakovateľný dialekt. Ak vám tieto stránky aspoň trošku pomôžu v orientácií spôsobu komunikácie našich predkov,budeme radi.

Záverom chcem poďakovať pánovi Ing. Jánovi ČRNANIČOVI,za jeho výraznú pomoc pri zostavovaní toho slovníka.

A/А

ABO—-АБО—-BUŤ

AKURAT—-АКУРАТ—-NO PRÁVE

AJSTRJAB—-АЙСТРЯБ—-JASTRAB

ALELUJA—-АЛЕЛУЯ—-MNOHO

ALFAVIT—-АЛФАВІТ—-ABECEDA

AMBRELA—-АМБРЕЛА—-DÁŽDNIK

AMIŇCMA—-АМІНЬЦМА—-KONIEC

ANCIJAŠ—-АНЦІЯШ—-SATAN

ANCIСHRIST—-АНЦІХРІСТ—-ČERT

ANCUK—-АНЦУК—-OBLEK

ANCVAJ—-АНЦВАЙ—-RAZ-DVA,RÝCHLO

ANTLAGER—-АНТЛАГЕР—-POMOCNÍK NA STAVBE

ARDŽA—-ЯРДЖA—-HRDZA

AZBUKA—-АЗБУКА—-PÍSMENO

B/Б

BABIČKA—-БАБІЧКА—-PORODNÁ BABA

BABEJ—-БАБЕЙ—-DEDO BEZ VNUKA

BABROŠ—-БАБРОШ—-NEŠIKA

BAGOV—-БАГОВ—-TABAK

BACHA—-БАХА—-POZOR

BAJKA—-БАЙКА—-POHODA/TO BAJKA-TO JE V POHODE/

BAJLAK—-БАЙЛАК—-PRÍLOŽNÍK

BAJURA—-БАЮРА—-KALUŽ

BALAMUTA—-БАЛАМУТА—-PROBLÉM

BAMBUĽA—-БАМБУЛЯ—-VIANOČNÁ GUĽA

BANDURKY—-БАНДУРКЫ—-ZEMIAKY

BALAMUTYTI—-БАЛАМУТИТІ—-KLAMAŤ

BARS—-БАРС—-VEĽMI

BARŠAŇ—-БАРШАНЬ—-TEXTIL

BARVINOK—-БАРВІНОК—-ZIMOZELEŇ

BARZ—-БАРЗ—-VEĽMI

BARZ DOBRI—-БАРЗ ДОБРІ—-VEĽMI DOBRÉ

BASIGEĽ—-БАСІГЕЛЬ—-BICIGEĽ

BATUH—-БАТУГ—-BIČ

BAVUSY—-БАВУСЫ—-FÚZY

BEČALOVATI—-БЕЧАЛОВАТI—-STARAŤ SA

BERDO—-БЕРДО—-BRDO NA RUČNOM TKAČSKOM STAVE

BESIDA—-БЕСІДА—-ROZPRAVANIE

BEŠTEĽOVAŤ—- БЕШТЕЛЬОВАТІ—-OBJEDNAŤ

BEŤAR—- БИТЯРЬ—-HUNCUT

BEVCHLO—-БЕВХЛО—-UDRELO

BIDŇAK—-БІДНЯК —- UBOŽIAK

BIGĽAJS—-БІГЛЯЙСЬ—-ŽEHLIČKA

BJO—-БЫЙО—-POVEL PRE KONE-DOPREDU

BILOVYNA—-БІЛОВИНА—-MODRA FARBA

BIROV—-БИРОВ—-STAROSTA

BIRUJE—-БІРУЭ—-VLÁDZE

BHŇKAŤ—-БГЫНЬКАТІ—-FŇUKAŤ

BISIDA—-БІСІДА—-REČ,ROZPRAVANIE

BIGAR—-БІГАРЬ—-DLHA PALICA

BIZOVNI—-БІЗОВНІ—-URČITE

BIZOVATY—-БІЗОВАТІ—-SPOLIEHAŤ SA

BJO—-БЙО—-HIO

BLUKATI—-БЛУКАТІ—-TÚLAŤ SA,PONEVIERAŤ

BLINKER—-БЛІНКЕР—-SMEROVKA

BLIZŇA/TA/—-БЛІЗНЯ—-DVOJIČKY

BLUD—-БЛУД—-NEPRAVDA

BLUDYTI—-БЛУДИТІ—-TÁPAŤ

BLUKATI—-БЛУКАТІ—-PONEVIERAŤ SA

BĽACHA—-БЛЯХА—-PLECH

BĽAŠANKA—-БЛЯШАНКА—-PLECHOVKA

BLAHODAŤ—-БЛАГОДАТЬ—-POHODA

BLAJBOK—-БЛАЙБОК—-OLOVNICA

BLAJVAS—-БЛАЙВАС—-CERUZKA

BOBORUNKA—-БОБОРУНКА—-LIENKA

BOBRKA—-БОБРЬКА—-KOZÍ/OVČI TRUS

BOČKA—-БОЧКА—-DREVENÝ SÚD

BODŇA—-БОДНЯ—-MUTELNÍCA

BOKANČI—-БОКАНЧІ—-TOPÁNKY

BORYKATI—-БОРЫКАТІ—-ROZ RYŤ

BOKS—-БОКС—-KRÉM NA TOPÁNKY

BORSUK—-БОРСУК—-JAZVEC

BORTAK—-БОРТАК—-NEŠIKOVNÝ

BO-JEM—-БО-ЄМ—-SOM

BOĽVAN—-БОЛЬВАН—-HLUPÁK

BRECHATI—-БРЕХАТІ—-ŠTEKAŤ

BREZLI—-БРИЗЛІ—-STRUHANKA

BRĎ—-БРЫДЬ—-NIEČO ŠKAREDE

BRKA—-БЫРЬКА—-OVCA

BRJUCH—-БРЮХ—-BRUCHO

BROUZA—-БРОВЗА—-SÓDA

BROVY—-БРОВЫ—-OBOČIE

BRYSKAŤ VODU—-БРЫСКАТІ—-STRIEKAŤ VODOU

BRUKOV—-БРУКОВ—-KALERÁB

BRYNČOK—-БРЫНЧОК—-ZVONČEK

BRYLA—-БРЫЛА—-PLOCHÝ KAMEŇ

BUDEĽAR—-БУДІЛЯРЬ—-PEŇAŽENKA

BUKETA—-БУКЕТА—-KYTICA

BUKVA—-БУКВА—-PISMENO

BUĽKATY—-БУЛЬКАТІ—-BUBLAŤ

BYĽA—-БЫЛЯ—-ZEMIAKOVÁ VŇAŤ

BURK—-БУРК—-ÚVER-DLH

C/Ц

CAJCH—-ЦИЙХ—-ZNAČKA

CAPINA—-ЦАПИНА—-SOCHOR

CARINA—-ЦАРІНА—-CHRÁNENÝ PRIESTOR

CAROK—-ЦАРОК—-OHRADA

CIBZER—-ЦІБЗЕРЬ—-ZIPS

CIMPER CAMPER—-ЦІМПЕР ЦАМПЕР——NA FRANFORCE

CINTER—-ЦІНТЕРЬ—-CINTORÍN

CILOVATI—-ЦІЛОВАТІ—-BOZKÁVAŤ

CIPJA—-ЦІПЯ—-KURČA

CIPY—-ЦІПЫ—-CEPY

CMOŇKATI—-ЦМОНЬКАТІ—-CMÚKAŤ

COKEĽ—-ЦОКЕЛЬ—-ZÁKLAD

COMPEĽ—-ЦОМПЕЛЬ—-CENCUĽ

CUCLIK—-ЦУЦЛІК—-CUMLIK

CORKATI—-ЦОРКАТІ—-DRKOTAŤ

CUNDRAVYJ—-ЦУНДРАВЫЙ—-OTRHANÝ

CT—-ЦЫТ—-BUĎ TICHO !

CUNDRJA—-ЦУНДРЯ—-HANDRY

CUG—-ЦУК—-PRIEVAN

CURUK—-ЦУРУК—-NASPäŤ

CVERNA—-ЦВЕРНА—-NIŤ

CVIT—-ЦВІТ—-KVET STROMU

Č/Ч

ČAČKA—-ЧАЧКА—-OZDOBA

ČAKAN—-ЧAКАН—-KROMPÁČ

ČASNOK—-ЧАСНОК—-CESNAK

ČASTKA—-ЧАСТКА—-POLE

ČERHA—-ЧИРГА—-PORADIE

ČERJATI—-ЧИРЯТІ—-MENIŤ

ČEREPAK—-ЧЕРЕЛАК—-HLINENÝ HRNČEK

ČEREP—-ЧЕРЕП—-KRÍDĽA

ČEREPYNA—-ЧЕРЕПИНА—-ULOMOK

ČEREVUŠKA—-ЧЕРЕВУШКА—- RYBIČKA BELIČKA

ČERKATY—-ЧИРКАТІ—-HRKOTAŤ

ČERKUTKA—-ЧЕРКУТКА—-HRKÁLKA

ČIJ—-ЧІЙ—-KOHO

ČIGA—-ЧІГА—-KLADKA

ČINGOV—-ЧІНГОВ—-ZVONEC

ČIR—-ЧИР——KRUPICOVÁ KAŠA

ČKAŤ—-ЧКАТІ—-ČIKUTAŤ

ČMIĽ—-ЧМІЛЬ—-ČMELIAK

ČOM—-ЧОМ—-PREČO

ČORTOPOLOK—-ЧОРТОРОЛОК—-BODLIAK

ČOVEN—-ЧОВЕН—-ČLN

ČUDO—-ЧУДО—-DIV

ČUCHATY—-ЧУХАТІ—-DRHNUŤ PODLAHU

ČULKY—-ЧУЛКЫ—-VRKOČE

ČUTI—-ЧУТІ—-CÍTIŤ napr.SMRAD

D/Д

DACH—-ДАХ—-STRECHA

DAJAK—-ДАЯК—-AKOSI

DAKOLY—-ДАКОЛИ—-NIEKEDY

DAKUS—-ДАКУС—-MÁLO

DAREMNÁ—-ДАРЕМНА—-ZADARMO

DAREMNYJ—-ДАРЕМНЫЙ—-ZBYTOČNÝ

DARVAČK—-ДАРВАЧКЫ—-ZÁKUSKY

DAS—-ДАС—-ASI

DAREXOVKA—-ДАРЕКСОВКА—-ŽENSKÁ ŠATKA NA HLAVU

DAŠO—-ДАШО—-NIEČO

DEBRJA—-ДЕБРЯ—-SVAH

DEKEĽ—-ДИКЕЛЬ—-POKLOP

DEREVJANKA—-ДЕРЕВЯНКА—-DENATUROVAN7 LIEH

DERTI—-ДЕРТІ—-TRHAŤ,PARAŤ

DESKA—-ДИСЬКА—-KDESI

DIKUN—-ДІКУН—-DIVY

DIKUNOK—-ДІКУНОК—-ZÁKOP

DIĽA—-ДІЛЯ—-DREVENÁ PODLAHA – PALUBOVKA

DOBLUDU—-ДОБЛУДУ—-MNOHO

DOČ—-ДОЧ—-DÁŽĎ

DOČKA—-ДОЧКА—-DOSKA

DOČUTI SA—-ДОЧУТІ СА—-DOZVEDIEŤ SA

DOHAN—-ДОГАН—-TABAK

DOHVARJATI—-ДОГВАРЯТІ—-DOHOVORIŤ

DORAZ—-ДОРАЗ—-O CHVÍĽU

DOTEPER—-ДОТЕПЕРЬ—-DOTERAZ

DOVJEDNA—-ДОВЄДНА—-SPOLU

DOVŽANKA—-ДОВЖАНКА—-HLINENÁ NÁDOBA

DRABYNA—-ДРАБИНА—- REBRÍK

DRAŇKATI—-ДРАНЬКАТІ—-UPENLÍVO PROSÍŤ

DRAPERIA—-ДРАРЕРІЯ—-ZÁVES

DRAŽNIK—-ДРАЖНІК—-CESTÁR

DRIŠĽAK—-ДРІШЛЯК—-CEDIDLO

DRNDA—-ДРЫНДА—-POMALÝ

DRNDOM—-ДРЫНДОМ—-POMALY KLUS KOŇA

DRUČOK—-ДРУЧОК—-DLHÝ KUS GUĽATINY

DRYĽATI—-ДРЫЛЯТІ—-TLAČIŤ

DRUČOK—-ДРУЧОК—-DREVENÁ TENKA GUĽATINA

DŠEĽ—-ДЫШЕЛЬ—-OJ VOZA

DUMAŤ—-ДУМАТІ—-MYSLIEŤ

DUPĽA—-ДУПЛЯ—-BUTĽAVINA

DURIŤ—-ДУРИТІ—-KLAMAŤ

DURNYJ—-ДУРНЫЙ—-HLÚPY

DURKATI—-ДУРКАТІ—-KLOPAŤ

DUŽE—-ДУЖЕ—VEĽMI

DYCHAVIČNY—-ДЫХАВІЧНЫЙ—-ASTMATICKY

DUJNIK—-ДУЙНІК—-VEDIERKO NA DOJENIE KRÁV

DUŽE—-ДУЖЕ—-MNOHO

Ď/ДЬ

ĎAKA—-ДЯКА—-OCHOTA

ĎUGOV—-ДЮGOВ—-KORKOVÁ ZÁTKA

DZ/ДЗ

DZOBE—-ДЗОБЕ—-ZOBE

DZVUN—-ДЗВУН—-ZVON

DZVUNIK—-ЗВОНАРЬ—-ZVONÁR

DŽ/ДЖ

DŽEBRIJA—-ДЖЕБРІЯ—-BEZCENNÁ VEC

DŽABRIJ—-ДЖАБРІЙ—-PLEVEL V OBYLÍ

DŽERELO—-ДЖЕРЕЛО—-PRÁMEŇ

E/Е

EŠUS—-ЕШУС—- OBEDÁR

F/Ф

FAJTA—-ФАЙТА—-ODRODA/PRIBUZENSTVO/

FAJNYJ—-ФАЙНЫЙ—- VEĽMI DOBRÝ

FALAT/FALATOK—-ФАЛАТ—-KUS/KÚSOK

FALC—ФАЛЦ—–ZÁHYB

FALDA—-ФАЛДА—-ZÁHYB NA SUKNI

FARTUCH—-ФАРТУХ—-ZÁSTERA

FEST—-ФЕСТ—-VEĽMI

FINDŽA—-ФІНДЖА—-PORCELANOVÁ ŠALKA

FIRHANKA—-ФІРГАНКА—-ZÁCLONA

FOFRY—-ФОФРЫ—-NAPONÁHLO

FRAMBIJI—-ФРАМБІЇ—-POPRUHY

FUNITY—-ФУНІТІ—-ŤAŽKO DÝCHAŤ

FURMAN—-ФУРМАН—-KOČIŠ

FURT—-СТАЛЕ—-STÁLE

G/Síce v našom alfavite toto písmeno absentuje. V bežnej reči je

ale používané./

GANOK—-GАНОK—-VERANDA/PREDSIEŇ

GELETKA—-GЕЛЕТКА—-HLINENÝ SÚD

GARADIČI—-GАРАДІЧІ—-SCHODY

GANČAVÝ—-GАНЧАВЫЙ—-Z VNÚTRA ZHNILÝ

GENGĽAVYJ—-GЕНGЛЯВЫЙ—-NEMOTORNÝ

GLANC—–GЛАНЦ—LESK

GRIFIK—-GРІФІК—-UHLIKOVÁ CERUZKA

GRJAVČATY—-GРЯВЧАТІ—-KRIČAŤ

GEROK—-GЕРОК—-SAKO

GRUNDBUCH—-GРУНБУХ—-POZEMKOVÁ KNIHA

H/Г

HAČA—-ГАЧА—-ŽRIEBä

HAČUR—-ГАЧУР—-MLADÝ KôŇ

HAJŠNYK—-ГАЙШНИК—-

HALAJKATI—-ГАЛАЙКАТІ—-KRIČAŤ,

HAMOVATI—-ГАМОВАТІ—-BRZDIŤ

HAMIŠNY—-ГАМІШНЫЙ—-SKÚPY

HANDĽOVAŤ—-ГАНДЛЬОВАТІ—-OBCHODOVAŤ

HAJCOVAŤ—-ГАЙЦОВАТІ—-PRIKLADAŤ NA OHEŇ

HARDUSYTI—-ГАРТУСИТІ—ŠKRTIŤ

HARCOVAŤ—-ГАРЦОВАТІ—-POVZBUDZOVAŤ

HARTOVATI—-ГАРТОВАТІ—KALIŤ ŽELEZO

HATIŽAK—-ГАТІЖАК—-PLECNIAK,BATOH

HAVIAŽ—-ГАВІАЗ—-KOSTIHOJ LEKÁRSKY

HET—-ГЕТ—-PREČ

HEV—-ГЕВ—-TU

HIC—-НІЦ—-HORUČAVA

HIVER—-ГІВЕР—-ZDVIHAK

HĽADYLO—-ГЛЯДИЛО—-ZRKADLO

HLUMETY—-ГЛУМИТІ—-VYŠKIERAŤ SA

HODOVANEC—-ГОДОВАНЕЦ—-CHOVANEC

HODZICA—-ГОДЗІСА—-ZADOK

HOJKATI—-ГОЙКАТІ—-NAHLAS ZAVOLŤ

HOLUBOK—-ГОЛУБКЫ—-PLNENÝ KAPUSTNÝ LIST

HOMBALKA—ГОМБАЛКА—–HOJDAČKA

HOMBAŤ SA—-ГОМБАТІСА—-HOJDAŤ SA

HONEM—-ГОНЕМ—-SKORO

HORAZD—-НОРАЗД—-BLAHOBYT

HORŇA—-ГОРНЯ—-ŠALKA

HOŤŤA—-ГОТЯ—- DO PRAVA/POVEL PRE KONE/

HOV—-ГОВ—-TU

HRADSKA—-ГРАЦКА—-POĽNÁ CESTA

HRIMNUL—-ГРИМНУВ—-UDREL

HREBSTI—-ГРЕБСТІ—-HRABAŤ V ZEMINE

HRJA—-ГРЯ—-HRČA

HRUBA—-ГРУБА—-TEHOTNÁ

HUBCUK—-ГУБЦУК—-KLADKOSTROJ

HUBYTI—–ГУБИТІ—–KAZIŤ

HURKA—-ГУРКА—-JATERNICA

HUŠAVA—-ГУШАВА—-HUŠTINA

HUŽVATI—-ГУЖВАТІ—-KRČIT napr.PAPIER

HVOZDIK—-ГВОЗДІК—-MALÝ KLINEC

CH/Х

CHABZ—-ХАБЗ—-BAZA ČIERNA

CHALITI—-ХАЛІТІ—-PUSTNUŤ

CHAVKATI—-ХАВКАТІ—-ZÝVAŤ

CHMARA—-ХМАРА—-MRAK

CHODŽCHTO—-ХОДЖ ХТО—-KTOKOĽVEK

CHOLEM—-ХОЛЕМ—-ASPOŇ

CHOLOŠNI—-ХОЛОШНІ—-MUŽSKÉ NOHAVICE Z VLNY

CHOSEN—-ХОСЕН—ÚŽITOK

CHOVZATI SA—-ХОВЗАТІ СА—-ŠMÝKAŤ SA

CHROBAVYJ—-ШРОБАВЫЙ—-ČERVAVÝ

CHTO—-ХТО—-KTO

CHTOS—-ХТОСЬ—-KTOSI

CHUSTKA—-ХУСТКА—-ŠATKA NA HLAVU

CHUDOBA—-ХУДОБА.—DOBYTOK

CHVÍĽA—-ХВІЛЯ—-PEKNÉ POČASIE

І/I

IHAKŠE—-ІНАКШЕ—-INAČ

JI/Ї

JIM—-ЇМ—–JEM/konzumujem stravu/

JIMATI—-ЇМАТІ—-CHYTAŤ

JIŽAK—-ЇЖАК—-JEŽKO

J/Й

JIM—-ЙІМ—-IM

JOJKATI—-ЙОЙКАТІ—-NARIEKAŤ

JA/Я

JAFORY—-ЯФОРЫ—-ČUČORIEDKY

JAFINA—-ЯФИНА—-

JAJCE—-ЯЙЦЕ—-VAJIČKO

JAKBAČ—-ЯКБВАЧ—-MOŽNO

JAREC—-ЯРЕЦ—-JAČMEŇ

JARUHA—-ЯРУНА—-HLBOKÁ RÝHА

K/К

KAČATI—-КАЧАТІ—-KOTUĽAŤ

KALAMUTNÁ—-КАЛАМУТНА—-MÚTNA

KANČOV—-КАНЧОВ—-SKLANEN7 DŽBÁN

KANTAR—- КАНТАРЬ—-KOŽENÁ OHLÁVKA

KAPČAŤ—-КАПЧАТЬ—-ZAPÍNAŤ

KERTICA—-КЕРТЫЦА—-KRTKO

KERTINA—-КЕРТИНА—-MRAVENISKO

KERŠITY—–КЫРШЫТІ—–ROZBÍJAŤ,DROBIŤ

KETICA—-КЕТІЦА—-UZOL NA ŽUPE

KEŠEŇA—-КЕШИНЯ—-VRECKO

KALUP—-КАЛУП—-CVALOM

KATAĽKA—-КАТАЛЬКА—-STRAPEC

KIŠKA—-КЫШКА—-ČREVO

KLEPAČ—-КЛЕПАЧ—-KLADIVO

KLIKAТІ—-КЛИКАТІ—-VOLAŤ

KĽOC—-КЛЬОЦ—-DREVENÁ KLADA

KOBICA—-КОБІЦА—-KLÁT NA ŠTIEPANIE DREVA

KOBILKA—-КОБІЛКА—-KAPSA Z PROSTÉHO PLATNA

KOCABOK—-КОЦЯБОК—-KOTUĽ

KOČANINA—-КОЧАНИНА—-ASPIK

KOČAN—-КОЧАН—-HLUB KAPUSTY

KOČERHA—-КОЧИРГА—-DREVENÝ ZHRŇOVAK

KOKOŠ—-КОКОШ—-DIEVČENSKÝ ÚČES

KOLJAČIJ—-КОЛЯЧІЙ—-OSTNATÝ DrôT

KOLOČA—-КОЛОЧА—-KUDEĽ

KOLOBAŇA—-КОЛОБАНЯ—-BAHNISKO

KOLOTKA—-КОЛОТКА—-VISIACI ZÁMOK

KOLOTIŤ—-КОЛОТИТІ—-MÚTIŤ

KOLOTY—-КОЛОТІ—-ŠTIEPAŤ

KOLOTOVČA—-КОЛОТОВЧА—-ŠŤUCHADLO

KOĽBA—-КОЛЬБА—-PAŽBA

KOLES—-КОЛИСЬ—-NIEKEDY

KOMANICA—-КОМАНІЦА—-ĎATELINA

KOMAŠNI—-КОМАШНІ—-KAR

KONOPЕRLKA—-КОНОРЕЛКА—-VETERNICA

KONŤA—-КОНТЯ—-DRUH ÚČESU

KOPANIČKY—-КОПАНІЧКЫ—-MALE SANKY

KOPERTKA—-КОПЕРТКА—-OBÁLKA

KOPICA—-КОПІЦА—-STOH SENA,SLAMY

KOPILEC—-КОРЫЛЕЦ—-NEMANŽLSKÉ DIEŤA

KOPRIVA—-КОПРИВА—-PRHĽAVA

KOPRIVJANYJ MICH—-КОПРІВЯНЫЙ—-VRECE Z HRUBÉHO PLÁTNA-PRHĽAVY

KORČOLY—-КОРЧОЛЫ—-VEĽKÉ SANE

KOREC—-КОРЕЦ—-MALÝ DREVENÝ SÚD NA MERANIE ZRNA

KORCHAVY—-КОРХАВЫЙ—-ĽAVÁK

KORMAŇ—-КОРМАНЬ—-VOLANT

KORNAZ—-КОРНАЗ—SAMEC OD SVINE

KOROPAŇA—-КОРОПАНЯ—-ROPUCHA

KOROSTA—-КОРОСТА—-CHRASTA

KOSTURA—-КОСТУРА—-DLHÝ KUCHYŇSKÝ NôŽ

KORŠOV—-КОРШОВ—-DEMIŽÓN

KOŠTOVATI—-КОШТОВАТІ—-OCHUTNÁVAŤ

KOUBICA—-КОБІЦА—-KLÁT

KOUT—-КОУТ—-DLHÝ KABÁT

KOVKUS—-КОВКУС—-MARGARÍN

KOVTATI—-КОВТАТІ—-UDIERAŤ

KRAČATI—-КРАЧАТІ—-ISŤ

KREDENEC—-КРЕДИНЕЦ—-OBYVACIA STENA

KREPĽA—-КРИПЛЯ—-ŠIŠKA

KRESA—-КРИСА—-ŠTÍT

KRIŽMA—-КРИЖМА—-TEXTILNÉ PLÁTNO -AKO NOVORODENECKÝ DAR

KROCHŤA—-КРОХТЯ—-TROŠKA

KREDENEC—-КРЕДЕНЕЦ—-KUCHYŇSKÁ LINKA

KROSNA—-КРОСНА—-TKAČSKÝ STAV

KUČA—-КУЧА—-PRASAČÍ CHLIEV

KUČIK—-КУЧІК—-CHLIEV

KUCIJ—-КУЦЫЙ—-MALÝ VZRASTOM

KUDEĽA—-КУДИЛЯ—-KOLOVRÁTOK

KURČAČKA—-КУРЧАЧКА—-OSELNIK/OBAL S VODOU NA OSLU/

KYJANKA—-KЫЯНКА—-DREVENÁ PALICA

KURJAČKA—-КУРЯЧКА—-SLEPAČÍ TRUS

KUM—-КУМ—-KMOTOR

KURŠMIT—-КУРШМЫТ—-ZVEROLEKÁR

KUS—КУС—-TROCHU

L/Л

LACHA—-ЛАХА—-HANDRA

LAGER—-ЛАGEР—-TÁBOR

LAJE—-ЛАЄ—-HRIEŠI,NADÁVA

LAMAGA—-ЛАМАGA—-PALICA

LANCOK—-ЛАНЦОК—-REŤAZ

LATY—-ЛАТІ—-HRIEŠIŤ

LAZIVO—-ЛАЗІВО—-REBRIK

LEŽAN—-ЛЕЖАН—-LENIVEC

LEVEŠ—-ЛЕВЕШ—-ZEMIAKOVÁ POLIEVKA

LGATI—-ЛЫGАТІ—-HLTAŤ

LICI—-ЛІЦІ—-OPRATE

LIVČA—-ЛИВЧА—-

LOSNO—-ЛОСНО—-TAK

LSŤ—-ЛЫСТЬ—-HOLENNÁ KOSŤ

LUBA—-ЛУБА—-KôRA STROMU

LUPA—-ЛУРА—-ŠUPKA/z ovocia a zeleniny/

ĽUFA—-ЛЮФА—-FLAVEŇ

Ľ/ЛЬ

ĽAĽO,ĽAĽKO—-ЛЯЛЬО,ЛЯЛЬКО—-BÁBäTKO

ĽOVNIK—-ЛЬОВНІК—-ZÁPADKA

ĽUŠITI—-ЛЮШІТІ—-LÚSKAŤ

M/М

MAČANKA—-МАЧАНКА—-JEDLO Z HÚB

MADZILNIK—-МАДЗІЛНІК—-MALÍČEK

MAJZEL—-МАЙЗЕЛ—-SEKÁČ

MALAGELO—-МАЛАGEЛО—-OVOCNÉ VÍNO

MANTEĽ—-МАНТЕЛЬ—-KABÁT

MAŠLA—-МАШЛЯ—-KRAVATA + UZOL NA TOPÁNKACH + STÚHA DO VLASOV

MENI—-МЕНІ—-MNE

MERENDZATI—-МЕРИНДЗАТІ—-PREŽÚVAŤ/ napr. DOBYTOK/

MERENĎALKA—-МЕРЕНДЯЛКА—-ĽANOVÝ KUS LÁTKY/ na balenie tvarohu/

MERJAVÝ—-МЕРЯВЫЙ—-ZANOVITÝ,TVRDOHLAVÝ

MERKOVATI—-МЕРКОВАТІ—-DÁVAŤ POZOR

MILKO—-МІЛКО—-PLYTKO

MOLODA—-МОЛОДА—-NEVESTA

MOLODNYK—-МОЛОДНИК—-MLADÝ VÝHONOK/napr. na strome/

MOLODYJ—-МОЛОДЫЙ—-ŽENICH

MONACH—-МОНАХ—-MNÍCH

MOTUZOK—-МОТУЗОК—-ŠPAGÁT

MŇKY—-МЫНЬКЫ—-BAHNIATKA

N/Н

NALESNIK—-НАЛЕСНІК—-ZEMIAKOVÁ PLACKA

NALPA—-НАЛПА—-OPICA

NANAŠKO—-НАНАШКО—-KRSTNÝ OTEC

NAPASŤ—-НАПАСТЬ—-DOTIERAVÝ ČLOVEK

NAROKOM—-НАРОКОМ—-SCHVÁLNE

NAZAD—-НАЗАД—-NASPäŤ

NEBOŽATA—-НЕБОЖАТА—-SIROTY

NIČ NE VARTA—-НІЧ НЕ ВАРТА—-BEZ OSOHU,NIČ Z TOHO

NEMAJNYJ—-НЕМАЙНЫЙ—-NESVOJ

NEŇKO—-НИНЬКО—-OTEC

NERUŠATI—-НЕРУШАТІ—-NECHAŤ NA POKOJI

NEUROKOM—-НЕУРОКОМ—-NEUREKOM

NIČELNICI—-НІЧЕЛНІЦІ—-

NOSONDRAGY—-НОСОНДРАКЫ—-TRAKY

NOSOVČA—-НОСОВЧА—-KAPESNÍK

NUZGRI—-НУЗGРІ—-NOZDRY

Ň/НЬ

O/О

OBČUTI SA—-ОБЧУТІ СА—-SPAMäTAŤ SA

OČERJAĎ—-ОЧИРЯДЬ—-MIMO PORADIE

ORTOVKA—-ОРТОВКА—-MOTYKA

OŠČA—-ОЩА—-KEKS

P/П

PACAN—-РАЦАН—-MALÝ CHLAPEC/expresívnr/

PACJA—-РАЦЯ—-PRASA

PACERKY—–ПАЦЕРЬКЫ—–RUŽENEC,BIŽUTERIA

PACOK—-ПАЦОК—-POLENO

PALAČKA—-ПАЛАЧКА—-OŠATKA

PALANKA—-ПАЛАНКA—-DRUK

PANTLIK—-ПАНТЛІК—-STUŽKA

PARFIN—–ПАРФІН—VOŇAVKA

PASATI—-ПАСАТІ—-BIŤ

PASIJA—-ПАСІЯ—-ZÁĽUBA

PASIKY—-ПАСІКЫ—-PASEKY

PASKA—-ПАСКА—-VEĽKONOČNÝ KOLAČ

PASKUDA—-ПАСКУДА—-ZLÝ ČLOVEK

PASUJE—-ПАСУЭ—-SEDI

PAŠA—-ПАША—-ČERSTVÁ TRÁVA PRE DOBYTOK

PATIKA—-ПАТЫКА—-LEKÁREŇ

PAVUZ—-ПАВУЗ—-DLHÁ TYČOVINA

PAZDIRJA—-ПАЗДІРЯ—-PÁPERIE

PEČI—-ПЕЧІ—-PIECŤ

PEKUČIJ—-ПЕКУЧІЙ—-PÁLIVY

PELEVŇA—-ПЕЛИВНЯ—-STODOLA

PENDREK—-ПЕНДРЕК—-OBUŠOK

PEREČITI SA—-ПЕРЕЧІТІ СА—-HADAŤ SA

PERŠE—-ПЕРШЕ—-SKôR

PERŠOK—-ПЕРШЬОК—-VARÁŽKA

PESIKY—-ПЕСІКЫ—-BOKOMBRADY

PESĽA—-ПИСЛЯ—-MAZNÁČIK

PIHUN—-ПІГУН—-PIEŽOVEC

PIJAČINA—-ПІЯЧИНА—-ALKOHOLIK

PIPKA—-ПІПКА—-FAJKA

PIŠNEK—-ПІШНИК—-CHODNÍK

PLAFON—-ПЛАФОН—-STROP

PLANKAČ—-ПЛАНКАЧ—-TESARSKÁ SEKERA

PLEŠINY—-ПЛИШІНЫ—-ZÁSNUBY

POČLIVOSŤ—-ПОЧЛИВОСТЬ—-ČEST

PODDAL SA—-ПОДАВ СА—-USTÚPIL

PODOLOK—-ПОДОЛОК—-SPODNIČKA

POKUST—-ПОКУСТ—-SMALT

POLOMIŇ—-ПОЛОМІНЬ—PLÁMEŇ

POMOTOK—-ПОМОТОК—-ŽINKA NA UMYVANIE RIADU

POMUST,POMOSTYNA—-ПОМУСТ—-OTESANÁ KLADA

POPAĎA—-ПОПАДЯ—-POPOVÁ ŽENA

POPKA—-ПОПКА—-BÁBIKA

PORPLI—-ПОРПЛІ—-LUPINY VO VLASOCH

PORAJITI—-ПОРАЇТІ—-UPRATOVAŤ

POROSJAČKA—-ПОРОСЯЧКА—-PRASNICA

POROTI—-ПОРОТІ—-PÁRAŤ

PORŤA—-ПОРТЯ—-UTIERKA

POSOČ—-ПОСОЧ—-PORAĎ

POTEMOK—-ПОТЕМОК—-TMA

POTEMRIJA—-ПОТЕМРІЯ—-NEPRENIKNUTEĽNÁ TMA

POVERESLO—-ПОВЕРЕСЛО—-POVRIESLO /na viazanie snopov/

POVIDŽ—-ПОВІДЖ—-POVEDZ

PRAJNIK—-ПРАЙНІК—-LOPAR

PRIJ—-ПЫРІЙ—-PYR

PRIKNJ—-ПРІКНЫЙ—-OSTRÝ,PÁLIVY

PRORUB—-ПРОРУБ—–

PSJANKA—-ПСЯНКА—-DIVA TRAVA

PUČITI—-ПУЧІТІ—-DUSIŤ

PUDLO—-ПУДЛО—-ZLE

PUDŽATI—-ПУДЖАТІ—-STRAŠIŤ

PUCH—-ПУХ—-ŤAŽKÝ VZDUCH

PUCHRO—-ПУХРО—-HRVOĽ

PUCHYR—-ПУХЫРЬ—-PĽUZGER

PUJTY HET—-ПУЙТИ ГЕТ—-ISŤ PREČ

PUĽKA—-ПУЛЬКА—-MORIAK

PUPEREK—-ПУПЕРЕК—-BEDRA

R/Р

RJACHOVATI—-РЯХОВАТІ—-POČÍTAŤ

RAKAŠ—-РАКАШ—-DREVO ULOŽENÉ DO RADU

RJANDA—-РЯНДА—-HANDRA

RAPAVYJ—-РАПАВЫЙ—-DRSNÝ

RAPŠA—-РАПША—-PYTĽAK

RATICA—-РАТІЦА—-KOPYTO

REČATI—-РЕЧАТІ—–REVAŤ,PLAKAŤ

REŠETO—-РЕШЕТО—-SITO

RISKA—-РІСКА—-REZEŇ

ROSUŠKA—-РОСУШКА—-RÁSOCHA

ROSUŠKY—-РОСУШКЫ—-GUMY PUŠKA

ROT—-РОТ—-ÚSTA

ROZVALKA—-РОЗВАЛКА—-VALČEK NA TESTO

RUDŽA—-РУДЖА—-TENKÉ KONÁRE

RUMJANEC—-РУМЯНИЦ—-MATERINA DÚŠKA

RUŠNIK—-РУШНИК—-UTERÁK

RYLO—-РЫЛО—-RYPÁK

RNTA—-РЫНТА—-OPAR

S/С

SAFALATKA—-САФАЛАТКА—-ŠPEKAČKA

SEGIŇ—-СИGІНЬ—-CHUDÁK

SELEP—-СЕЛЕП—-VENTIL

SEREDYNA—-СЕРЕДИНА—-STRED

SERENČA—-СЕРИНЧА—-ŠŤASTIE

SIKLINY—-СІКЛИНЫ—-MOČ

SINEC—-СІНИЦ—-MODRINA

SKARALUŠA—-СКАРАЛУША—-ŠKRUPINA VAJIČKA

SKLEP—-СКЛЕП—-PREDAJŇA

SKONAV—-СКОНАВ—-ZOMREL

SKORA—-СКОРА—-KOŽA

SKORO—-СКОРО—-ASI,PRIBLIŽNE

SKORO ISŤ—-СКОРО ІТИ—-RÝCHLO

SKRIPNUV—-СКРІПНУВ—-STUHOL

SKUČKA—-СКУЧКА—-ŽABA SKOKAN

SKYPKA—-СКІПКА—-SKYVA CHLEBA

SKIPA—-СКІПА—-TRIESKA,IVER

SLUTYJ—-СЛУТЫЙ—-BEZ RUKY

SIMENEC—-СІМЕНЕЦ—ĽANOVÉ SEMENO

SIŇA—-СІНЯ—-MODRÁ

SINI—-СІНІ—-PREDSIEŇ

SMARKATYJ—-СМАРКАТЫЙ—-USMRKANÝ

SMOLI—-СМОЛІ—-SOPLE

SMYK—-СМЫК—-SLAK

SNOVANILCI—-СНОВАЛНІЦІ—-ČÁSŤ KROSIEN

SOKAČKA—-СОКАЧКА—-KUCHÁRKA NA SVADBE

SINOKOSY—-СІНОКОСЫ—-SENOSEČ

SІROCHMAN—-СІРОХМАН—-CHUDÁK

SOROČKA—-СОРОЧКА—-KOŠEĽA

SPLEŠITI—-СПЛИШІЕІ—-ZMAČKNUŤ

SPISKY—-СПИСКЫ—-ZÁPIS DO 1.TRIEDY ZŠ

STRUŽĽAK—-СТРУЖЛЯК—-MATRÁC VYPCHATÝ SLAMOU

SUMLIŇA—-СУМЛІНЯ—-SÚCIT

SUČIJ—-СУЧІЙ—-VHODNÝ

STRIMOVAŤ SA—-СТРИМОВАТІ СА—-ZDRŽIAVAŤ SA

SVERBEHUSKA—-СВЕРБЕГУСКА—-ŠÍPKA

Š/Ш

ŠALEŇAK—-ШАЛЕНЯК—-BLÁZON

ŠAHDAR—-ШАНДАРЬ—-POLICAJT

ŠANEC—-ШАНЕЦ—-PRIEKOPA

ŠAFANER—-ШАФАНЕР—-SKRIŇA

ŠAFARŇA—-ШАФАРНЯ—-

ŠAFEĽ—-ШАФЕЛЬ—-VEĽKÁ NÁDOBA

ŠAJTA—-ШАЙТА—-METROVICA

ŠAPKA—-ШАПКА—-ČAPICA

ŠARAGLI—-ШАРАGЛІ—-

ŠARŽA—-ШАРЖА—-HODNOSŤ

ŠIPOK—-ШІПОК—-NEKYSNUTÝ CHLIEB

ŠЕRBLIK—-ШЕРБЛІК—-NOČNÍK

ŠI—-ШІ—-EŠTE

ŠIFA—-ШЫФА—-LOĎ

ŠINA—–ШЫНА—KOĽAJNUCA

ŠLAJER—-ШЛАЭР—-ZÁVOJ

ŠKREPTATI—-ШКРЕПТАТІ—-ŠKRABAŤ

ŠKRYPITI—-ШКРІПІТІ—-VRZGAŤ

ŠKЕRIŤ SA—-ШКЕРІТІ СА—-ŠKĽABIŤ SA

ŠLIPERA—-ШЛІПЕРА—-ŽELEZNIČNÝ PODVAL

ŠĽAK—-ШЛЯК—-INFARK

ŠLIJA—-ШЛІЯ—-KOŇSKÝ POSTROJ

ŠMAK—-ШМАК—-CHUŤ

ŠMARTI—-ШМАРТІ—-HODIŤ

ŠMATJA—-ШМАТЯ—-ODEV

ŠMEJD—-ШМЕЙД—-BEZCENNÁ VEC

ŠMIRGEĽ—-ШМІРGEЛЬ—-BRÚSNY PAPIER

ŠURC—–ШУРЦ—ZÁSTERA

ŠOUDRA—-ШОВДРА—- ÚDENÉ MäSO

ŠPARHET—-ШПАРГЕТ—-SPORÁK

ŠPANOVAŤ—-ШПАНОВАТІ—-NAPÍNAŤ

ŠPAK—-ШПАК—-OHOROK

ŠPARA—-ШПАРА—-MEDZERA

ŠPARGĽA—-ШПАРGЛЯ—-POVRAZ

ŠPAJZ—-ШПАЙЗ—-KOMORA

ŠPERHAK—-ШПЕРГАК—-PAKĽÚČ

ŠPIĽKA—-ШПІЛЬКА—-ZAPÍNACÍ ŠPENDLÍK

ŠPIC—-ШПІЦ—-HROT

ŠPONČATI—-ШПОНЧАТІ—-PODKYŇAT

ŠPUĽKA—-ШПУЛЬКА—-CIEVKA

ŠTABLÓN—-ШТАБЛОН—-PODHĹAD STRECHY

ŠTACIÓN—-ШТАЦІЙОН—-STANICA

ŠTANGA—-ШТАНGA—-PAJCER,SOCHOR

ŠTOK—-ШТОК—-POSCHODIE

ŠTEMPEĽ—-ШТЕМПЕЛЬ—-PEČIATKA

ŠTRANK—-ШТРАНК—-LANO

ŠTREKA—-ШТРЕКА—-ŽELEZNICA

ŠTRINFĽA—-ШТРІМФЛЯ—-PONOŽKY

ŠTRIMFALI—-ШТРІМФАЛІ—-DÁMSKÉ SILÓNKY

ŠVINDEĽ—-ШВІНДЕЛЬ—-PODFUK

ŠUPAŤ—–ШУПАТІ—STRKAŤ

ŠUTER—-ШУТЕР—-KÁMEŇ

ŠUFLATKA—-ШУФЛАТКА—-ZÁSUVKA

ŠUFĽA—-ШУФЛЯ—-DRUH LOPATY

ŠUSTER—–ШУСТЕР—OBUVNÍK

ŠTEBLI—-ШТИБЛІ—-PROTÉZA

ŠVIDER—-ШВІДЕР—-VŔTAK

T/Т

TAJKA—-ТАЙКА—-KAČICA

TALAŠ—-ТАЛАШ—-POLICA

TALPA—-ТАЛПА—-PODRÁŽKA

TARCA—-ТАРЦА—-TABATIERKA

TATARKA—-ТАТАРКА—-POHÁNKA

TEJKA—-ТИЙКА—-ZOŠIT

TINTA—-ТИНТА—-ATRAMENT

TEĽOVAŤ—-ТЕЛЬОВАТІ—-PORCOVAŤ

TENGEĽ—-ТИНGEЛЬ—-HRIADEĽ

TEPERKA—-ТЕПИРЬКА—-TERAZ

TEPŠA—-ТЕПША—-PLECH NA PEČENIE

TEREN—-ТЕРЕН—-TŔŇ

TERKA—-ТЕРКА—-STRUHADLO

TESŤ—-ТИСТЬ—-SVOKOR

TEŠČA—-ТИЩА—-SVOKRA

TOPORIŠE—-ТОРОРІШЕ—-NÁSADA NA SEKERU

TRIČ PO PJAŤ—-ТРІЧ ПО ПЯТЬ—-TRI krát PäŤ

TREPETA—-ТРЕПЕТА—-OSIKA

TRUPAREŇ—-ТРУПАРЕНЬ—-MÁRNICA

TRUŠIŤ—-ТРУШЫТІ—-OMÁMIŤ

TUČA—-ТУЧА—-BÚRKA

TURMATI—-ТУРМАТІ—-ŤAHAŤ ZA VLASY

TYNČATI—-ТЫНЧАТІ—-TACKAŤ SA

U/У

UPAV—-УПАВ—-SPADOL

USNUV—-УСНУВ—-ZASPAL

V/В

VAJGEL—-ВАЙGЕЛ—-OHOROK

VAKALIJA—-ВАКАЛІЯ—-TRÚDNIKOVEC BUKOVÝ

VALOVŠNYJ—-ВАЛОВШНЫЙ—-SÚCI

VAĽOK—-ВАЛЬОК—-NEPÁLENÁ TEHLA

VARMIŠINA—-ВАРМІШІНА—–BRIGÁDA na ČISTENIE PASIENKOV

VANDLIK—-ВАНДЛІК—-VäČŠIA MISA,HRNIEC

VARŠTAK—-ВАРШТАК—-ZVERÁk

VATRAĽ—-ВАТРАЛЬ—-LENIVEC

VBICAV—-ВБІЦАВ—-SĽUBOVAL

VEČURKY—-ВЕЧУРКЫ—-PRIADKY

VERBCI—-ВЕРБЦІ—-KRBCE

VERBĽUD—-ВЕРБЛЮД—-ŤAVA

VERŠNIK—-ВЕРШНІК—-VRCHNÁK

VHĽAD—-ВЫГЛЯД—-OKNO

VINČATI—-ВІНЧАТІ—-ODDÁVAŤ

VIRGATI—-ВІРGАТІ—-MÁVAŤ/expr.aj BEHAŤ/

VISTA—-ВІСТА—-DOĽAVA/povel pre kone/

VJAV SA—-ВЯВ СА—-VZBLKOL/napr. OHEŇ/

VJAZY—-ВЯЗЫ—-VäZY

VJEDNO—-ВЭДНО—-SPOLU

VNADŽITI—-ВНАДЖІТІ—-ŠPRTAŤ

VOBORОH—-ВОБОРОГ—-OBOROH

VOHLAVEC—-ВОГЛАВЕЧ—-KOŇSKÁ OHLÁVKA ZO ŠPAGÁTU

VOLE—-ВОЛЕ—-ŠTÍTNA ŽĽAZA

VMŇA—-ВЫМЯ—-VEMENO

VORHY—-ВОРНЫ—-PERY

VOROŽĽA—-ВОРОЖЫЛЯ—-VEŠTICA

VOSTROVKA—-ВОСТРОВКА—-ROHATÉ OSTRO

VINKEĽ—-ВІНКЕЛЬ—-PRAVÝ ÚHOL

VREŠEC—-ВРЕШЕЦ—-ŠALOTKA/cibuľa/

VTEČI—-ВТЕЧІ—-UTIECŤ

VTOK—-ВЫТОК—-MYŠIA DIERA NAPLNENÁ ORIEŠKAMI

VTOMLENJ—-ВТОМЛЕНЫЙ—-UNÁVENÝ

VUJKO—-ВУЙКО—-UJO

VUĽCHA—-ВУЛЬХА—-JELŠA

VUN—-ВУН—-ON

VNY—-ВЫНИ—-ONI

VYTRIMATI—-ВЫТРІМАТІ—-VADRŽAŤ

VZJABNUTI—-ВЫЗЯБНУТІ—-PRECHLADNUŤ

Z/З

ZAHOLOVOK—-ЗАГЛОВОК—-VANKÚŠ

ZABEŠTEĽOVATI—-ЗАБЕШТЕЛЬОВАТІ—-ZABEZPEČIŤ

ZAJDA—-ЗАЙДА—-TRÁVNICA

ZALAV—-ЗАЛАВ—-ZAHRIEŠIL

ZALAV SA—-ЗАЛАВ СА—- ZAPRÍSAHOL SA

ZAMLIV—-ЗАМЛІВ—-OMDLEL

ZAPRIAČI—-ЗАПРЯЧІ—-ZAPRIAHNUŤ/napr. Kone do voza,niekoho do práce/

ZARIK SA—-ЗАРІК СА—-ZAPRISAHAL

ZARUS—-ЗАРУС—-ZARÁSTOL

ZAROSNUTJ—-ЗАРОСНУТЫЙ—-ZARASTENÝ,NEOHOLENÝ

ZÁŠKALA—–ЗАШКАЛА—TRIESKA

ZATKALO HO—-ЗАТКАЛО ЙОГО—-VУRAZILO MU DYCH

ZATKATI—-ЗАТКАТІ—-ZAŠPUNTOVAŤ,ZATVORIŤ(napr. Fľašu/

ZAVADŽATI—-ЗАВАДЖАТІ—-PREKÁŽAŤ

ZAVARUJ—-ЗАВАРУЙ—-OCHRAŇUJ

ZATELEMBAV SA—-ЗАТЕЛЕМБАВСА—-STRATIL SA

ZBAČITI—-ЗБАЧІТЬ—-UVIDIEŤ

ZBIH SA—-ЗБІГ СА—-ZRAZIL SA/napr.Odev,sveter…/

ZBYSEV SA—-ЗБІСИВ СА—-ZBESNEL

ZDOJME—-ЗДОЙМЕ—-DÁ DOLE

ZDUŠIL SA—-ЗДУШЫВ СА—-SPOTIL SA

ZIĽA—-ЗІЛЯ—-BYLINY

ZICHER—-ЗІХЕР—-ISTOTA

ZMERKAŤ SA—-ЗМИРКАТЬ СА—-ZMRÁKA SA

ZMORŠKA—-ЗМОРЬШКА—-VRÁSKA

ZMORŠENY—-ЗМОРШЕНЫЙ—-VRÁSKAVY

ZNATY—-ЗНАТІ—-VEDIEŤ

ZNOSOK—-ЗНОСОК—-MALÉ VAJIČKO

ZOMKĽA—-ЗОМКЛЯ—-ZRÁZ

ZOZUĽA—-ЗОЗУЛЯ—-KUKUČKA

ZRJAČIJ—-ЗРЯЧІЙ—-ŠKUĽAVÝ

Ž/Ж

ŽABARINA—-ЖАБАРИНА——-ŽUBRIENKY

ŽABINKA—-ЖАБІНКА—-NEJEDLÁ HUBA VŠEOBECNE

ŽALO—-ЖАЛО—-ŽIHADLO

ŽALOBA—-ЖАЛОБА—-SMÚTOK

ŽMEŇA—-ЖМИНЯ—-HRSŤ

ŽMT—-ЖМЫТ—OTEP,ZVäZOK

ŽNIVA—-ЖНИВА—-ŽATVA

ŽUMARKA—-ЖУМАРКА—-ŠKVARKA

ŽUPA—-ЖУПА—-SPRACOVANÁ ŽITNÁ SLAMA NA POKRYTIE STRECHY

ŽUJDATI—-ЖУЙДАТІ—-PONOSOVAŤ SA

RUSČANSKÉ PASTORÁLE
Úvod
Kataster
Náradie predkov
Slovník predkov
Zvyky a obyčaje
Spomíname
Malé príbehy
Kontakt
Kalendár udalostí
could not connect

Zdilajte na Vašich socialnych siťach